8.5 C
New York
zondag 28 mei 2023

Zorgen over beweging in Francoisviaduct

Tijdens onderhoud aan het Francoisviaduct in Nieuwerkerk aan den IJssel zijn er onverwacht grote bewegingen geconstateerd. Dat schrijft het college van B&W in een informatienota aan de gemeenteraad van Zuidplas.

Volgens een eerste onderzoek door Antea zijn er geen directe veiligheidsrisico’s. Maar het onderzoeksbureau doet de gemeente wel drie aanbevelingen. De eerste aanbeveling is om de snelheid op het viaduct te verlagen. De gemeente heeft hierop diverse verkeersmaatregelen genomen op en rond het viaduct om zo trillingen te verminderen. Antea raad de gemeente ook aan om voegen en dilataties te reinigen en ook die aanbeveling heeft de gemeente laten uitvoeren. Dilataties zijn inkepingen, vaak gevuld met rubber, in bouwwerken om krimp of uitzettingen door temperatuurverschillen op te vangen.

De derde aanbeveling is om direct een nader onderzoek uit te laten voeren. De firma Nebest is gevraagd om de optredende verplaatsingen nader constructief of geotechnisch te duiden en eventuele oplossingen aan te dragen.  De gemeente denkt dat er meerdere oorzaken zijn zoals te zwaar verkeer, inklinken van de ondergrond, een te grote dynamische belasting en aantasting van de constructie. Op één van de pilaren is duidelijk te zien dat er sprake is van betonrot. Al deze zaken worden meegenomen in het vervolgonderzoek.

Tot de uitkomsten van het onderzoek door Nebest aanleiding geven tot andere inzichten, blijven de ingestelde verkeersmaatregelen van kracht. Hierdoor ontstaat enige hinder voor het verkeer omdat men mogelijk op elkaar moet wachten. Verder zijn er voor gebruikers geen merkbare gevolgen laat de gemeente weten in de informatienota. De gemeente ziet geen mogelijkheden tot eventuele verhaal van de kosten, volgens hen zijn er geen signalen dat er enige partij onrechtmatig heeft gehandeld.

Het lopende onderzoek wordt betaald uit de begrotingen voor kunstwerken (bouwkundige term voor bijvoorbeeld bruggen en viaducten). De gemeente heeft nog geen zicht op eventuele aanpassingen in de toekomst en moet voor de financiële vooruitblik het onderzoek afwachten.

Het Francoisviaduct in Nieuwerkerk aan den IJssel is een belangrijke ontsluiting voor het achterliggende gebied bij Kortenoord richting de N219. Het viaduct is in de jaren ’70 gebouwd en wordt relatief zwaar belast met containers, staal, kranen en zand van aannemers. De zandaanvoer voor het nieuwe stuk van de A16 gaat over dit viaduct met beweegbare brug over de Ringvaart van de Zuidplaspolder.

Advertentie