8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Bijzonder tevredenheidsonderzoek over zonnepark in Zevenhuizen

De gemeente Zuidplas en zonneparkexploitant Kronos houden onder omwonenden van het Zonnepark in Zevenhuizen een tevredenheidsonderzoek. Opvallend is dat een aantal vragen uit het onderzoek niet specifiek over het zonnepark gaan en dat er weinig ruimte lijkt voor negatievere ervaringen.

Het onderzoek dat jaarlijks wordt gehouden is bedoeld om een beter beeld te krijgen van de effecten van het zonnepark op de omwonenden, de buurt en de bredere omgeving. Het vorige tevredenheidsonderzoek is gehouden tijdens de aanlegfase van het zonnepark. Inmiddels levert het park energie aan het elektriciteitsnet.

Opvallend aan het tevredenheidsonderzoek zijn de negen vragen die aan omwonenden worden gesteld. Deze vragen zijn opgesteld door de exploitant in overleg met de gemeente Zuidplas. Zo wordt gevraagd of inwoners duurzame energie noodzakelijk vinden, zonne-energie een betere manier is dan windmolens of kernenergie, of het inwoners bevalt dat er schapen grazen en of men zelf wil dat de gebruikte energie duurzaam is. Opvallend is dat er niet gericht wordt gevraagd naar overlast van het zonnepark in Zevenhuizen.

Op de vraag van Gouwe IJssel Nieuws waarom de enquête weinig ruimte lijkt te bieden voor negatieve ervaringen van inwoners laat de gemeente, na afstemming met Kronos, het volgende weten:
het is duidelijker om voor iedere vraag te weten dat 1 ster zeer negatief is en 5 sterren zeer positief, in plaats van dat dit per vraag wijzigt. Doordat voor iedere vraag sterren kunnen worden toegekend kan iedere vraag ook negatief worden beantwoord door 1 ster als antwoord te geven. Daarmee is de mogelijkheid voor het geven van zowel positieve als negatieve feedback aanwezig.

Op de vraag wat er met de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek gaat gebeuren laat de woordvoerder gemeente weten:
“Kronos doet dit onderzoek in opdracht van de gemeente en de provincie. De uitkomsten van het onderzoek worden aan hen beschikbaar gesteld. De gemeente en provincie zijn vervolgens verantwoordelijk voor de verwerking hiervan.  De uitkomsten worden meegewogen in de landschappelijke inpassing van dergelijke opgaven in de toekomst. Vergelijkbaar als de uitkomsten van bijvoorbeeld de enquêtes van de RES en de participatie avonden.”

Naast dat er relatief weinig ruimte is voor inwoners om negatieve ervaringen kenbaar te maken via het onderzoek valt er meer op. Zo geeft de enquête een foutmelding als meerdere inwoners met dezelfde postcode de enquête willen invullen. Daarnaast is het mogelijk om het onderzoek onbeperkt in te vullen. Het is de vraag in hoeverre het tevredenheidsonderzoek een goed beeld geeft van de daadwerkelijke ervaringen van omwonenden.

In 2017 startte Kronos Solar in nauwe samenwerking met de gemeente Zuidplas en de provincie Zuid-Holland met de voorbereidingen voor Zonnepark Zuidplas. Het park ligt aan de Bredeweg 187 te Zevenhuizen.

Onderstaand de vragen van het tevredenheidsonderzoek. Het onderzoek kan via deze link ingevuld worden.

  1. Bent u van mening dat duurzame energie een positieve en noodzakelijke vooruitgang is?
  2. Bent u van mening dat een zonnepark een goede manier is om duurzame energie op te wekken, vergeleken met andere technologieën zoals windmolens of kernenergie?
  3. Bevalt het idee u dat Zuidplas haar eigen zonnepark heeft?
  4. Bent u van mening dat het zonnepark zich op een goede locatie binnen de gemeente bevindt?
  5. Vindt u het een goed idee als er meer zonneparken in Zuidplas komen?
  6. Vindt u het belangrijk om bijvoorbeeld meer groen om een zonnepark te plaatsen (zoals een heg), zodat het uitzicht van de omgeving minder wordt verstoord?
  7. De schapenhouder, die voor de bouw van het zonnepark hier zijn schapen liet grazen, zorgt nu ook weer voor de begrazing van het terrein. Bevalt u deze combinatie van agrarisch gebruik en tegelijkertijd opwekking van energie?
  8. De opwek van het zonnepark wordt dagelijks op deze website aangegeven. Is deze informatie voor u interessant?
  9. Zou u graag willen, dat de energie die u gebruikt duurzame energie is?

 

 

 

Advertentie