8.5 C
New York
dinsdag 22 juni 2021

Wapeninleveractie #DropIt in Zuidplas, Waddinxveen en Gouda

Van maandag 17 tot en met zaterdag 22 mei organiseert Politie Den Haag een wapeninleveractie voor de hele Eenheid Den Haag. Dat betekent dat je in Gouda, Waddinxveen en Zuidplas gedurende deze week zonder strafrechtelijke gevolgen slag-, stoot- of steekwapens kunt inleveren.

Steeds vaker worden steekwapens bij minderjarigen in beslaggenomen. Wanneer je al van huis gaat met een wapen op zak, is de stap om daarnaar te grijpen nog maar klein. Met deze actie wil de Eenheid Den Haag jongeren bewust maken van de gevaren van het hebben van wapens en ook wil zij het aantal wapens in de samenleving verminderen. Lever jij je wapen in? Loop er dan niet zichtbaar mee over straat.

Inleverlocaties

In de hele Eenheid Den Haag zijn op de politiebureaus inleverlocaties ingericht. Alle politiebureaus in onze eenheid doen mee. Zonder afspraak kan men hier terecht om slag-, stoot- en steekwapens in te leveren. Dit kan onder meer bij de politiebureau’s in Gouda (Nieuwe Gouwe O.Z. 2) en Waddinxveen (Limaweg 35).

Let op: in verband met de veiligheid kunnen vuurwapens niet ingeleverd worden op de politiebureaus. Wel kunnen we vuurwapens bij je thuis komen ophalen, zonder dat we herkenbaar zijn als politie. Dit is niet anoniem, maar wel zonder vervolging voor vuurwapenbezit.

Vragen

Heb je vragen over de inleveractie? Je kunt de poltie bereiken via 0900 8844 om vragen te stellen. Wie wil volgen wat de tussentijdse resultaten zijn van de actie kan de politie volgen Facebook (Politie Eenheid Den Haag), Instagram (@politie_eenheid_den_haag) of Twitter (@pol_denhaag).

Wat gebeurt er met een in beslag genomen wapen?

Steeds vaker treft de politie steekwapens bij minderjarigen aan en nemen deze in beslag. Men ziet ook dat er regelmatig incidenten met wapens plaatsvinden waarbij slachtoffers (ernstig) gewond raken of zelfs overlijden. Wat gebeurt er eigenlijk met het mes als de politie dit aantreft bij een verdachte van een steekincident?

Het mes gaat eerst naar het lab van de afdeling Forensische Opsporing voor sporenonderzoek. De resultaten van dat onderzoek leggen we schriftelijk vast. Vervolgens beschrijven we in een proces-verbaal wat de omstandigheden waren van het gebruik van het mes en maken we foto’s. Als alles rond is, gaat het mes naar een beslaghuis waar het wordt bewaard als bewijslast tot de zaak voor de rechter komt.

Niet elk aangetroffen wapen wordt bewaard. Een wapen kan ook vernietigd worden, omdat er geen strafbare feiten mee gepleegd zijn. We hebben het wapen bijvoorbeeld wel in beslag genomen, omdat de omstandigheden waarin we het aantroffen, daar aanleiding toe gaven.

De officier van justitie beslist overigens wat er met het wapen moet gebeuren. Bijvoorbeeld nepvuurwapens. Het komt wel eens voor dat de politie een melding krijgt waarbij een persoon met een vuurwapen is gezien. Later blijkt dat het om een nepvuurwapen gaat. Het wapen wordt dan vernietigd, ondanks dat het nep is.

De procedure geldt ook voor vuurwapens. Bij onderzoek naar een vuurwapen worden er ook proefschoten gedaan. We onderzoeken of er schietincidenten met het vuurwapen zijn gepleegd en we kijken of eerder aangetroffen hulzen op een plaats delict een match hebben met dat vuurwapen. Als dat zo is, leggen we ook dit schriftelijk vast. Het vuurwapen en de hulzen gaan daarna voor specialistisch onderzoek naar het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Daar wordt uitgebreider onderzoek gedaan.

Welke wapens zijn verboden?

Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om wapens te bezitten of te gebruiken. Alleen sportschutters of jagers mogen bepaalde wapens gebruiken; als zij over de juiste vergunning beschikken en zich houden aan de regels van de Wet wapens en munitie. In alle overige gevallen is wapenbezit en -gebruik strafbaar.

Welke wapens zijn verboden?
stroomstootwapens
vuurwapens
stiletto’s
vlindermessen
boksbeugels
pijlen en pijlpunten
messen met meerdere snijkanten*
luchtdrukwapens*
zelfverdedigingswapens, zoals pepperspray of traangas.

*deze wapens vallen in categorie IV. Dat betekent dat het voor meerderjarigen niet verboden is om deze in huis te hebben. Het dragen van de wapens is wel verboden.

Maar ieder mes dat men wil inleveren, mag meninleveren, of het nu een strafbaar mes betreft of een legaal mes. Ieder mes kan een wapen zijn en kan, in een bepaalde situaties, ook strafbaar zijn. 

Veelgestelde vragen

Waarom is er geen strafvervolging voor het inleveren van een steek-, stoot- of slagwapen?
Het straffeloos inleveren van de wapens gebeurt met goedkeuring van het Openbaar Ministerie. Het van de straat halen van deze wapens weegt op dit moment zwaarder dan de vervolging voor wapenbezit. Ook het risico dat deze wapens eerder gebruikt zijn bij een strafbaar feit weegt niet op tegen het belang om de wapens van straat te halen.

Wat gebeurt er uiteindelijk met de ingeleverde wapens?
De wapens worden uiteindelijk afgevoerd en vernietigd. Dat gebeurt onder ons toeziend oog.

Hoe gaat het inleveren van vuurwapens precies?
Voor het inleveren van een vuurwapen, maar bijvoorbeeld ook munitie, maken we een afspraak om deze thuis op te halen. Dit kan via 0900 – 8844. De identiteit van de houder van het vuurwapen wordt geregistreerd. Anoniem inleveren is dus niet mogelijk. Een agent in burgerkleding identificeert zich aan de deur om zich herkenbaar te maken als politiefunctionaris. We noteren bij het ophalen van het vuurwapen de naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens). Vervolgens wordt onderzocht of het ingeleverde vuurwapen betrokken is geweest bij een strafbaar feit. Bijvoorbeeld forensisch onderzoek. De eigenaar wordt in principe niet vervolgd voor het wapenbezit, tenzij uit forensisch onderzoek blijkt dat het ingeleverde vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt. Als blijkt dat er geen misdrijf is gepleegd met het wapen, dan volgt er dus geen boete of straf.

Wat gebeurt er als blijkt dat het vuurwapen bij een strafbaar feit is gebruikt?
Als uit forensisch onderzoek blijkt dat het wapen is gebruikt bij een strafbaar feit, dan wordt er nader onderzoek gedaan naar de houder van het wapen.

Kunnen nepvuurwapens ook in de inlevercontainer op een politiebureau worden gegooid?
Tijdens de week van de inleveractie kunnen nepvuurwapens ook ingeleverd worden in de container op een politiebureau. De wapenwetgeving verbiedt deze nepvuurwapens omdat ze dreigend kunnen overkomen. Als je met een nepvuurwapen rondloopt dat geschikt is om iemand mee te bedreigen, dan is dat een misdrijf. Je kan er een maandenlange gevangenisstraf voor krijgen of een geldboete. Tijdens de  inleverweek kan je nu nog straffeloos ook je nepvuurwapen inleveren.

Wanneer wordt bekend gemaakt wat het resultaat is van de inleveractie?
Aan het einde van de inleveractie berichten wij over de resultaten via onze socialmediakanalen en een persbericht. Wij checken tussendoor ook regelmatig de containers en zullen een tussenstand geven van het aantal ingeleverde wapens (en soorten).

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg