8.5 C
New York
dinsdag 22 juni 2021

Comité Landelijk op Onderweg: participatieproces ’t Suyt II volstrekt mislukt

De bewoners aan de Onderweg in Waddinxveen zijn van mening dat het participatieproces voor de bouw van de wijk ’t Suyt II in Waddinxveen volstrekt mislukt is. Aan de Onderweg komen in fase II volgens het stedenbouwkundige plan 160 woningen in allerlei segmente.

In de zienswijze tegen het bestemmingsplan is niet alleen participatie van belang, volgens de bewoners is er beloofd dat de Onderweg landelijk zou blijven. “Wij zijn zeer teleurgesteld over dit plan en over de wijze waarop dit stand is gekomen. Immers bij de vaststelling van het bestemmingsplan ’t Suyt in 2013 is heel bewust gekozen voor de beide locaties, fase 1 en fase 2. Heel duidelijk is destijds besloten om de agrarische zone in stand te houden. Iedereen was daarvoor. Ook is toen expliciet besloten om slechts één toegangsweg voor het totale plan Suyt te realiseren” valt terug de lezen in de zienswijze van het comité. Inmiddels hebben 80 bewoners van de Onderweg zich aangesloten bij dit comité.

Volgens het Comité is er eerder afgezien van procedures door de belofte van de groene zone. “Hoewel er tegen de ontwikkeling van de driehoek Plasweg Onderweg grote bezwaren waren in de omgeving is toen, zeker door de bewoners van de Onderweg afgezien van bezwaar maken, aangezien de agrarische zone, zo kenmerkend voor het landschap intact bleef“. De Onderweg loopt via het buurtschapje Donderdam naar Moerkapelle.

Er is overleg geweest met wethouder Kortleven en het comité maar volgens de zienswijze wil de wethouder niet ter plaatste komen om te kijken naar de groenstrook en de verkeersafwikkeling. De bewoners willen geen ontsluiting op de Onderweg van de nieuwe wijk: “In het bestemmingsplan ’t Suyt dat op 26 juni 2013 door de Raad is vastgesteld is heel duidelijk gekozen voor één ontsluitingsweg naar de Plasweg, ook naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad. Er is geen enkele aanleiding daar nu van af te wijken. Het argument dat het voor hulpdiensten wenselijk is kan opgelost worden door alleen een ontsluiting voor hulpdiensten mogelijk te maken, wij vinden dat een redelijk compromis“.

Vervolgens halen de boze bewoners aan dat de communicatie en participatie nogal wat problematisch is verlopen met deelname aan de klankbordgroep waar bijvoorbeeld werd besloten de agrarische sector te bebouwen. Brieven en opgehaalde handtekeningen mochten niet baten en vervanging in de klankbordgroep werd uitgesloten: “Vervolgens vragen de bewoners van de Onderweg of de vertegenwoordiger in de klankbordgroep vanwege afwezigheid vervangen mag worden. Het antwoord gelooft u niet: “Dit kan niet omdat wij met een vaste groep willen werken”. Uiteindelijk mag een vertegenwoordiger van de Onderweg als toehoorder, niet meepraten, de vergadering bijwonen. Maar inmiddels zijn de belangrijkste beslissingen natuurlijk al genomen!“.

De bewoners vragen aan de gemeenteraad om het participatieproces opnieuw te doen :”Wij zijn mening dat aangezien het participatieproces volstrekt mislukt is er een nieuwe start gemaakt moet worden, waarbij ook om inhoudelijke redenen zowel het behoud van de agrarische zone uitgangspunt moet zijn en de ontsluiting niet via de Onderweg mag plaatsvinden“.

Half mei maakte wethouder Kortleven bekend dat de voorbelasting, welke nu op enkele plaatsen reed is aangebracht in het plangebied, niet mocht worden uitgevoerd. De gemeente heeft alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd voor deze voorbelasting en de werkzaamheden daarom tijdelijk gestaakt.

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg