-->
8.5 C
New York
donderdag 29 september 2022

Capels ING gebouw behouden of toch nieuwbouw?

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de bewoners van initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’ en parallel daaraan eigenaar HIG ruimte en tijd gegeven om nieuwe planvorming voor het ING gebouw in het centrum van de stad uit te werken. De initiatiefgroep wil een crowdfunding opstarten voor het behoud van het pand, HIG start met de uitwerking van een nieuw bouwplan.

De ING bank sluit binnenkort het filiaal aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel. De gemeente Capelle en eigenaar van het pand, HIG-ontwikkeling uit Leiden, zijn eind 2019 gestart met het maken van plannen om nieuwe appartementen te bouwen op de plek van het kantoorgebouw. Dit voorjaar kreeg de initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’ van de gemeente de mogelijkheid om te onderzoeken of het behoud van het pand levensvatbaar was. Het pand zou dan een multifunctionele bestemming krijgen.

Onderzoek initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’
Veel Capellenaren vinden het jammer als het gebouw gesloopt wordt. Eind 2020 is daarom, op initiatief van de gemeente, een onafhankelijk onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor het behoud van het ING-gebouw. Hieruit bleek dat het pand mogelijk behouden kan blijven, maar dat dit niet vanzelfsprekend is. ‘De Leeuw van Capelle’ is hiermee aan de slag gegaan. De initiatiefgroep heeft een ontwikkelaar gevonden die een businesscase uitgewerkt heeft waarbij het gebouw overeind blijft en wordt getransformeerd tot een woningcomplex voor ouderen met eventueel een zorgfunctie. HIG is in principe bereid om het pand aan de ontwikkelaar te verkopen, maar wil dan wel de gemaakte plankosten, rente en bijkomende kosten vergoed krijgen. Het bedrag dat de ontwikkelaar kan investeren voor de aankoop om een sluitende businesscase te krijgen is echter hiervoor onvoldoende.

Crowdfunding en subsidies voor behoud pand
De Leeuw van Capelle verkent nu, na gesprekken met wethouder Stadsontwikkeling Maarten Struijvenberg en wijkwethouder Middelwatering Ans Hartnagel, de mogelijkheden om het nieuwe plan toch te realiseren. De initiatiefgroep onderzoekt de mogelijkheden om geld te vinden om het tekort te overbruggen, door crowdfunding en/of subsidie. Met het geld dat hiermee opgehaald wordt kan een nieuwe ontwikkelaar het bestaande pand transformeren.

José van Rosmalen van de initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’: “Ik wil graag dat het ING- gebouw behouden blijft, bijvoorbeeld voor woningen voor ouderen en een sociaal maatschappelijke functie voor Capelle. Ik word treurig bij het idee dat een duurzaam gebouw met een markante uitstraling uit het hart van Capelle verdwijnt en plaats maakt voor hoge nieuwbouw. Ik hoop dat de Capelse politiek, het bedrijfsleven en de Capellenaren nu pal staan voor de Leeuw van Capelle. Laat de Leeuw niet in zijn hemdje staan en help daarbij!

Uitwerking nieuw bouwplan
Het is lastig in te schatten of de subsidieaanvragen en crowdfundingsactie een succes worden. Als het niet lukt voldoende geld in te zamelen ligt nieuwbouw voor de hand. Met de initiatiefgroep is afgesproken dat omwonenden en andere belanghebbenden nauw worden betrokken bij het ontwerp van de nieuwbouwvariant. Omdat een dergelijk proces veel tijd kost, en daarmee kostbaar is, wordt dit parallel aan de acties van de initiatiefgroep opgepakt. René van Leeuwen van HIG: “Wij willen de initiatiefgroep de kans geven maar volgen ook graag het nieuwbouwtraject. We willen een plan ontwikkelen dat een kwalitatieve toevoeging zal zijn aan het centrum van Capelle en waarmee we kunnen voldoen aan een aantal actuele en urgente vragen vanuit de samenleving zoals betaalbare woningen voor ouderen en jongeren, met levendigheid op straatniveau in een alzijdig aantrekkelijk, duurzaam en groen gebouw”.

Maarten Struijvenberg, wethouder Stadsontwikkeling: “Door zowel de initiatiefgroep als HIG de ruimte te geven kunnen we nog steeds vol in zetten op behoud van het pand, maar houden we ook rekening met de ontwikkeling van een goed alternatief wanneer dit niet haalbaar blijkt”. 

Meer informatie kan men vinden op de projectpagina op www.capellebouwtaandestad.nl

Advertentie