-->
8.5 C
New York
donderdag 29 september 2022

Plannen voor aanpassingen Burg. Klinkhamerweg Zevenhuizen

De gemeente Zuidplas heeft in samenwerking met DTV Consultants onderzoek gedaan naar de meldingen van de inwoners van Zevenhuizen op de Prikker op de Kaart. Het kruispunt van de Burgemeester Klinkhamerweg met de Noordelijke Dwarsweg wordt gezien als het gevaarlijkste met als tweede bij de Opril.

Burgemeester Klinkhamerweg met de Noordelijke Dwarsweg.

DTV heeft voor dit kruispunt diverse onderzoeken gedaan op zowel objectief als subjectief een oordeel te krijgen van het Kruispunt. In de situatie van weleer, was het een geregeld door verkeerslichten maar na de herinrichting en nieuwbouw lijkt dit niet meer in gepast te kunnen worden. De vrees is van DTV dat een kruispunt met een verkeersregelinstallatie (VRI) juist gaat leiden tot afname van de verkeersveiligheid door de lange cyclustijd van het rode licht. Door deze tijden van het rode licht kan een VRI de afwikkeling van het verkeersaanbod niet aan.

De ideale situatie van een dergelijk kruispunt zou een rotonde zijn maar een rotonde past niet op deze locatie en is volgens DTV Consultants niet in te passen. Daarom wordt geadviseerd aan gemeente Zuidplas om het kruispunt in te richten met voorrang voor verkeer op de Burgemeester Klinkhamerweg met een zebra met middenberm om over te steken. Dit kruispunt krijgt dan fietssuggestiestroken omdat een vrijliggend fietspad niet op het kruispunt gaat passen. Het idee wordt nog verder uitgewerkt en in het najaar zal meer bekend gemaakt worden aan de bewoners van Zevenhuizen.

Burgemeester Klinkhamerweg met de Opril

De nummer twee uit het onderzoek Prikker op de Kaart is nu een kruispunt met gelijkwaardige wegen waar rechts voorrang heeft. Er zijn enkele ongevallen gebeurd, en het kruispunt wordt door de inwoners als een gevaarlijk kruispunt gezien. Daarom stelt DTV Consultants voor om er een rotonde van te maken. Dit moet nog wel verder worden uitgewerkt.

Advertentie