8.5 C
New York
zondag 10 december 2023

Opinie SP Waddinxveen: Biomassacentrales Waddinxveen schadelijk voor gezondheid

Kernenergie is niet veilig en schoon (waaronder het kernafval) en voor ons geen duurzaam alternatief. De kolencentrales worden gesloten, evenals de kerncentrale bij Borssele. We maken versneld een einde aan de gaswinning in Groningen en de rest van het land (ook in de Waddenzee). We stoppen direct met houtkap voor biomassa. We leggen ook geen woonwijken meer aan met deze schadelijke biomassacentrales.

Het deelnemen in wind- en zonne-energie, al dan niet via lokale opwek, moet volop gesteund worden. Waar windmolens overlast veroorzaken moeten bewoners financieel profijt hebben van de aanwezigheid van de molens. De overheid kan stevig sturen met fiscale prikkels die duurzaam energiegebruik stimuleren en verspilling en lozing van restwarmte tegengaan. Van bouwbedrijven en woningcorporaties verlangen we dat zij energiezuinig bouwen en renoveren. Woningbezitters worden gestimuleerd om het energielabel van hun huis te verbeteren. De tariefstelling en de energiebelasting zijn veel te complex en moeten snel transparanter worden, zodat mensen ook zien hoe ze hun gebruik kunnen beïnvloeden.

Hierboven is te lezen wat het standpunt van de SP is op gebied van Biomassacentrales. Ondanks dat er al een actieve actiegroep bestaat in Waddinxveen, willen wij als lokale afdeling van de SP ons steentje hieraan bijdragen en hopen dat wij elkaar kunnen ondersteunen, daar wij een gezamenlijk doel nastreven.

Biomassacentrales zijn bedacht om resthout te verbranden om zo als alternatieve energiebron te fungeren. Echter in Nederland is niet voldoende resthout voorhanden en dus moet dit elders vandaan komen. En daar zit het grootste probleem, gaan wij in andere landen bossen kappen om in onze energiebehoefte te voorzien?

En naar nu blijkt stoten uit Biomassacentrales (BMC’s) heel veel CO2 en fijnstof uit, veel meer zelfs dan kolencentrales, wat bijzonder schadelijk is voor de volksgezondheid. En dat is de reden waarom wij als SP en de actiegroep in Waddinxveen tegen de bouw van deze BMC’s zijn en al helemaal nabij dichtbevolkt gebied.

De nieuwbouwwijk Triangel is nog niet eens volledig afgebouwd en de nieuw te bouwen woningen komen steeds dichter bij dit soort milieuvervuilers te liggen.

Daarbij komt dat er niet alleen BMC’s op die plek gepland zijn, maar er bevindt zich ook een recyclingbedrijf dat groenafval verwerkt, waarbij de bewoners van deze wijk ook nog eens getrakteerd worden op veel stankoverlast. Al met al zaken waar je als bewoner van een nieuwbouwwoning niet echt blij van wordt. En daar ligt een “SCHONE” taak voor ons als SP om samen met de inwoners van Waddinxveen deze kwalijke zaken aan orde te blijven stellen.

Barry Groeneveld
SP Waddinxveen

Dit is een opinie artikel geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie