8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

CDA Zuidplas heeft zorgen over leerlingvervoer en stelt vragen

De fractie van het CDA in de gemeenteraad van Zuidplas heeft vragen gesteld over het leerlingvervoer in de gemeente. Volgens de inleiding De CDA fractie krijgt van meerdere inwoners signalen dat dit verre van soepel verloopt. Signalen die de CDA fractie ontvangt zijn:

  • Contact met Connexxion verloopt erg moeizaam. Er is een tekort aan chauffeurs en er wordt veel verwezen dat gemeenten veel mutaties (te)laat heeft doorgevoerd.
  • Er is geen of slechte communicatie met ouders over de situatie en aanpak.
  • Routes zijn heen en terug inefficiënt en te lang. Leerlingen komen door de lange heenweg ook te laat op school.
  • Ouders krijgen geen duidelijkheid hoe laat hun kind opgehaald en thuisgebracht wordt. De app is onnauwkeurig en levert elke dag verrassingen op.

Dit is een vervolg op eerdere zorgen van het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken (PGCZ) die het vervoer van leerlingen in touringcars niet zag zitten. In Waddinxveen heeft de lokale CDA fractie ook al vragen gesteld. Deze zomer is het vervoer van kwetsbare leerlingen overgegaan van Wegman naar Connexxion na een aanbesteding.

CDA fractievoorzitter Benno de Ruiter stelt dat vanwege de kwetsbare doelgroep de partij zich zorgen maakt over deze signalen. De vragen die het CDA heeft ingediend :

1) Zijn deze signalen bekend bij het college?
2) Als deze signalen bekend zijn; op welke wijze worden deze signalen besproken met Connexxion?
3) Klopt het dat de oorzaak ligt in de vele laat doorgevoerde mutaties door gemeenten, in dit geval voor Zuidplas.
4) Op welke manier vindt communicatie naar de ouders plaats?
5) Welke stappen neemt Connexxion om deze problemen op te lossen?
6) Stelt het college een termijn waarbinnen Connexxion alle ritten op orde te moet krijgen?
7) Waarom lukt het niet om ouders duidelijkheid te geven over de breng- en haaltijden met een goed werkende app?

Advertentie