8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Platform Gehandicapten en Chronische Zieken maakt zich grote zorgen over start stichting ZO!

Het Platform Gehandicapten en Chronische Zieken heeft grote zorgen over de gang van zaken bij Stichting Zo! na de overgang van gemeentelijke taken naar deze organisatie. Het PGCZ uit die zorgen in een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Zuidplas.

“Een stichting waar de verschillende hulpverlenende disciplines samenwerken waardoor multidisciplinaire problematiek voortvarend kan worden aangepakt. Het klinkt veelbelovend en we waren dus vol verwachting.  Nu, bijna drie maanden later, bereiken ons veel verontrustende verhalen” is de samenvatting van het platform.

Een van de voorbeelden die het platform schetst is de keuze die ouders bij een aanvraag voor de jeugdwet krijgt : “Men kan op de wachtlijst worden geplaatst of men kan via de huisarts een verwijzing vragen waardoor men sneller kan worden geholpen. Dit advies krijgen ook de hulpvragers die een beroep doen op de jeugdwet. De gemeente Zuidplas roept haar inwoners al jaren op om met hulpvragen, met name die voor de jeugdwet, niet naar de huisarts te gaan, maar naar het Sociaal Team”. Verwijzingen via de huisarts in kader van de jeugdwet moet de gemeente Zuidplas toekennen en hiermee is er geen controle aan de voorkant hoeveel geld voor jeugdzorg apart gehouden moet worden. Dergelijke verwijzingn gaan leiden tot juist grotere tekorten in de jeugdzorg.

Bij het PGCZ komen diverse verhalen waaruit blijkt dat de wachtlijst momenteel zorgwekkend en onacceptabel lang is. Hulpvragers moeten zolang wachten op hulp dat de bestaande hulpvraag complexer wordt en gezinnen terecht komen in multidisciplinaire hulpvragen.

Bij veel hulpvragen, met name die waar sprake is van multidisciplinaire problematiek, wordt niet adequaat hulp geboden. Er wordt veel verwezen naar de verordeningen en het beleid, waarbij men aangeeft wel te willen maar niet te kunnen helpen. Dit baart ons enorme zorgen! Temeer omdat de opzet van Stichting ZO! juist bedoeld was om met de verschillende disciplines aan één tafel maatwerk te kunnen leveren.  Uit de vele casussen waarin wij meekijken blijkt dat er geen maatwerk wordt ingezet wanneer de, vaak schrijnende, situaties dit wel rechtvaardigen” staat in de noodkreet aan het gemeentebestuur.

Het platform stelt in de brief de onderstaande vragen:

  • Is het college op de hoogte van het verwijzen naar de huisarts door Stichting ZO!?
  • Vindt het college, net als wij, dat dit in strijd is met hetgeen zij zelf al jaren uitdraagt?
  • Is het college op de hoogte van de wachtlijst en wat is de lengte, in tijdsduur voor hulp kan worden geboden, van deze wachtlijst?
  • Wat gaat het college doen aan deze wachtlijst?
  • Wanneer verwacht het college dat de wachtlijst is weggewerkt?
  • Wat vindt het college ervan dat gezinnen met multidisciplinaire problematiek niet, met maatwerk, worden geholpen, terwijl dit toch het doel was van Stichting ZO!?
  • Is het college bereid om meer maatwerk mogelijk te maken wanneer een casus hierom vraagt?
  • Hoe gaat het college zorgen dat er meer maatwerk kan worden geleverd wanneer dit nodig is?

Wie ook soortgelijke problemen is tegengekomen wordt opgeroepen om deze bij het platform te melden om zo de problematiek in kaart te brengen. Dit kan via email bestuur@pgcz.nl

Advertentie