8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken zegt vertrouwen in college B&W Zuidplas op

Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken zegt vertrouwen in college B&W Zuidplas op, dat is terug te lezen in een persbericht. Het platform heeft zich in Zuidplas ingezet voor diverse dossiers zoals de HHT, stichting Zo! en toegankelijke bushaltes. Hieronder staat de verklaring van het PGCZ :

Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken streeft te allen tijde een constructieve en positief kritische samenwerking na met de gemeenten waarin zij actief is. Vanaf dag 1 hebben wij daarom de samenwerking gezocht met het college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Zuidplas

In diverse dossiers en projecten heeft intensief overleg plaatsgevonden met verantwoordelijk wethouders. Helaas moeten wij concluderen dat de informatie die wordt verstrekt niet altijd volledig of juist is, brieven te laat of niet beantwoord worden en toezeggingen niet worden nagekomen.

Hierdoor blijven veel, voor onze achterban, zeer belangrijke projecten stil liggen. Zoals de toegankelijkheid van de bushaltes en de lokale inclusie agenda in Zuidplas. Ook de wijze waarop het college heeft gehandeld inzake de Huishoudelijke Hulp Toelage heeft bij ons voor grote verbazing en teleurstelling geleid. Ook diverse casussen van onze achterban hebben wij onder de aandacht gebracht van verantwoordelijk wethouders. Ook hier zijn toezeggingen aan deze mensen meermaals niet nagekomen.

De wijze waarop dit college haar collegeprogramma uitvoert, waar het inwoners met een handicap of chronische ziekte en hun mantelzorgers betreft, is voor het PGCZ niet te begrijpen.

Om bovenstaande redenen zeggen wij, het PGCZ, het vertrouwen op in het huidige college van Burgemeester en Wethouders. Wij zullen daarom de samenwerking met dit college staken en na de gemeenteraadsverkiezingen, met een nieuw college, weer de constructieve samenwerking zoeken.

Met de gemeenteraad van Zuidplas werken wij prettig samen en dit zullen wij daarom wel continueren.

Het bestuur van Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

Advertentie