8.5 C
New York
zondag 17 oktober 2021

Bezuinigingen om begroting sluitend te krijgen in Zuidplas (+video)

De gemeente Zuidplas moet voor 2022 tot aan 2025 diverse bezuinigingen toepassen, OZB verhogen en voorzichtig zijn met nieuwe investeringen. Dat liet wethouder Daan de Haas weten tijdens de persconferentie over de begroting. De gemeenteraad moet de begroting en de maatregelen nog goedkeuren op 11 november aanstaande. In de maatregelen gaat de inwoner met een koopwoning er iets op achteruit, huurders gaan er iets op vooruit.

Tekort door Rijkssteun al minder

De grootste pijn in de begroting is al verminderd omdat de landelijke overheid met meer geld over de brug is gekomen voor gemeenten. Zuidplas kreeg bijvoorbeeld veel meer geld voor jeugdzorg. De Jeugdzorg is in 2015 naar gemeenten gegaan maar hiervoor kreeg Zuidplas (zoals zoveel gemeenten) te weinig geld voor de uitvoering van deze taak. Vooralsnog lijkt 75% van het bedrag, waar tekort op was ontstaan, aangevuld te worden. “We hopen dat dit 100% wordt maar daar is geen zekerheid over dus nemen we dat niet mee in de begroting” legt de Haas uit.

Bezuinigingen

De ambtelijke organisatie heft de afgelopen maanden gewerkt aan een lijst met bezuinigingen en hierover is er al veel gesteggel geweest in de gemeenteraad. Bij de eerste bespreking wilden niet alle partijen hun voorkeur uitspreken, bij de behandeling van de zomernota voelden de oppositiepartijen zich niet serieus genomen en zwegen tijdens tweede termijn. Tijdens de laatste commissiebehandeling sprak alleen NEZ nog geen voorkeur uit. De andere partijen hebben wel samen gekeken om de keuze’s die gemaakt zijn zo veel mogelijk te verdelen over de doelgroepen. Op 11 november gaan de partijen zelf hun keuzes maken en dan pas wordt bekend wat de definitieve keuzes worden.

Uiteindelijk is het voorstel om vanaf 2022 711.000 euro te bezuinigen. Tot aan 2025 moeten de bezuinigingen per jaar oplopen naar ruim 1,4 miljoen euro. De bezuinigingen zijn divers van aard en sommige maatregelen kunnen mogelijk niet rekenen op steun van een meerderheid van de gemeenteraad. De voorstellen op hoofdlijnen zijn:

Er zijn ook kleinere posten zoals afschaffen van mantelzorg project SAAM, het anders organiseren van het Nieuwerkerkse hertenkamp of hogere bijdragen vragen aan ouders voor leerling vervoer. Wethouder de Haas liet weten dat als het tekort minder wordt, de bezuinigingen allemaal ook minder worden of teruggedraaid kunnen worden.

Lastenverzwaring of toch niet?

In het voorstel staat ook een verhoging van de OZB om de bezuinigingen te beperken. Deze verhoging levert 1,4 miljoen op. Voor 2022 wordt de afvalstoffenheffing niet hoger en zal de rioolheffing verlaagd worden. De OZB kan niet gelijk blijven volgens het College van B&W. Er zitten volgens de gemeente 3 onderdelen verwerkt in de verhoging van de OZB:

  • Precariobelasting – deze belasting voor nutsbedrijven komt te vervallen per 2022
  • Inflatie – de jaarlijkse doorberekening van de inflatie 1,5%
  • Bezuinigingen – deel van de bezuinigingen wordt door 7,2 opslag op OZB verrekend.

Volgens de gemeente Zuidplas komt de verhoging dan op 13.2% maar de verlaging van 10% van de rioolheffing in 2022 heft een deel van de OZB in 2022 op.

Precariobelasting

Per 2022 mogen gemeenten niet langer precariorechten, op kabels en leidingen van nutsbedrijven die door de gemeente heen lopen, heffen. Zuidplas loopt hierdoor 1,9 miljoen aan inkomsten mis. Hiervan wordt €500.000 teruggehaald via de verhoogde OZB. In hoeverre dit bedrag bij Stedin, Alliander of Tennet nu wordt verrekend aan de inwoners is niet duidelijk. De waterleidingbedrijven Dunea en Oasen rekenden dit tarief echter direct door aan de klant. De gemeente ziet dit als een goedmaker naar de inwoners vanwege de OZB-stijging. Als dit wel wordt meegerekend gaan de inwoners van het Dunea gebied (Nieuwerkerk, Zevenhuizen en Moerkapelle) omlaag met de lasten, in Moordrecht (het enige dorp met water van Oasen) stijgen de maandlasten licht.

Deze verlaging zal voor inwoners van een huurwoning positiever uitpakken, die krijgen geen OZB-verhoging maar wel vermindering van €31,50 van Dunea of € 20,82 van Oasen. In hoeverre de verlaging van de rioolheffing terugkomt in de huurprijs is niet duidelijk.

Financiële situatie

Wethouder De Haas noemde de financiële situatie in Zuidplas ‘best wel OK’. De netto schuldenlast zal de aankomende jaren stijgen maar volgens de Haas zijn dit allemaal investeringen met een lage rente. De algemene reserve van Zuidplas wordt tot aan 2024 aangesproken om een deel van de tekorten te dekken. De Haas benadrukt dat het weerstandsvermogen voor echte tegenvallers niet in gevaar komt.

Tombola

De vergoedingen die gemeenten krijgen van de rijksoverheid hebben soms wat weg van een tombola en worden vastgesteld met een Meicirculaire en aangepast via een September- en Decembercirculaire. Op dit moment is het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het broeden op een herverdelingsfonds waar zowel Zuidplas als Waddinxveen met vrees naar kijken. Zuidplas zou een bedrag van 1,5 miljoen tekortkomen, Waddinxveen 700.000 euro. Door deze onzekerheid, ook wel de rijks tombola genoemd, kan het financiële beeld van Zuidplas volgend jaar weer compleet anders zijn.

Advertentie

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
693VolgersVolg