8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Onderzoek of ‘vijfde dorp’ in Zuidplaspolder bestand is tegen klimaatverandering

Onderbouw de keuze van de laaggelegen Zuidplaspolder als locatie voor een nieuw te bouwen dorp met het oog op klimaatverandering. Daarvoor is onderzoek nodig naar de waterhuishouding in de hele Zuidplaspolder. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de gemeente Zuidplas. De gemeente vroeg de Commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

De gemeente Zuidplas wil het Middengebied van de Zuidplaspolder ontwikkelen, dat ligt tussen de A20, A12, N219 en de spoorlijn Gouda-Den Haag. Het plan is om tussen Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle een nieuw dorp te bouwen met 8000 woningen, voorzieningen, 65 hectare bedrijventerreinen, infrastructuur, natuur en water. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie adviseert om de keuze van de Zuidplaspolder als ontwikkellocatie te onderbouwen in het licht van de actuele kennis over klimaatverandering en de gevolgen daarvan, zoals overstromingen en extreme regenval. Het advies is om eerst een gedegen onderzoek te doen naar de waterhuishouding van de hele Zuidplaspolder.

Ook adviseert de Commissie om vier onderscheidende alternatieven op te stellen voor de ambities van Zuidplas voor klimaatbestendigheid, het water-natuur-raamwerk, duurzame mobiliteit en duurzame energie, waarna deze alternatieven worden samengebracht in een voorkeursalternatief. Ten slotte hoort een beschrijving van de milieueffecten van het totale plan van 8000 woningen, twee bedrijventerreinen, groengebieden en ander omliggend landschap thuis in het milieueffectrapport.

De Commissie m.e.r. is onafhankelijk en bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeente Zuidplas – besluit over het project. Het hele advies is hier te lezen.

Advertentie