8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

PvdA/GroenLinks : “zijn er uithuisplaatsingen van kinderen in Zuidplas door toeslagenaffaire?”

Na het bekend worden in de Volkskrant afgelopen week, dat er 1.115 kinderen als gevolg van de toeslagenaffaire via een uithuisplaatsing, bij hun ouders zijn weggehaald wil de PvdA/GroenLinks nu weten of hierbij ook kinderen uit Zuidplas het slachtoffer zijn geworden.

Raadslid Pouwels heeft hierover de onderstaande schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W. Ze maakt zich zorgen dat het aantal landelijk en ook mogelijk lokaal de cijfers veel hoger kan uitvallen.

De fractie van GroenLinks/ PvdA maakt zich ernstig zorgen over deze kinderen en vermoedt dat er veel meer getallen zijn dat nu bij ons bekend is

Sep Pouwels – PvdA/GroenLinks

De ingediende vragen :

Vraag 1 :Hebt u kennisgenomen van de column van Harriet Duurvoort in de Volkskrant van 8 september 2021?

Vraag 2 : Kunt u bevestigen dat er in Zuidplas wel of niet gedupeerden zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire, waarbij kinderen gedurende die periode uit huis zijn geplaatst? Om hoeveel kinderen en gezinnen gaat het (graag een overzicht en korte motivatie over de aantallen uit de huisgeplaatste kinderen in de periode van 2015-2021)?

Vraag 3 : Kan het handelen van de overheid en gemeente in de kinderopvangtoeslag direct of indirect hebben bijgedragen aan de thuissituatie, waardoor uithuisplaatsing noodzakelijk werd geacht? Bent u van mening dat deze casussen voorkomen hadden kunnen worden?

Vraag 4 : Erkent u dat hoe langer een kind uit huis wordt geplaatst, hoe kleiner de kans is dat een kind ooit terug zou kunnen terugkeren en thuis kan opgroeien? Het is een cynisch besef dat de kosten van pleeg- en instellingszorg alleen al voorkomen dienen te worden in tijd van alle bezuinigingen.

Vraag 5 : Hoeveel tijd of hoeveel jaren zijn deze kinderen van ouders die ook gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire zijn geweest gemiddeld uit huis (geweest)?

Vraag 6 :Hoeveel kinderen van gedupeerden zijn tot op heden nog steeds uit huis geplaatst, dan wel bij hoeveel is voogdij permanent overgedragen aan een derde? Hoe beoordeelt u deze situatie?

Vraag 7: Met welk perspectief zijn deze kinderen uit huis geplaatst? Is er actief gewerkt aan de terugplaatsing naar huis? Hoe schat u in dat passende hulp is geboden aan ouders en kinderen, zodat kinderen binnen afzienbare termijn weer thuis konden wonen?

Vraag 8 : Heeft u contact met de ouders en kinderen die het betreft? Bent u bereid om met hen in gesprek te gaan? Waar kunnen zij zich melden?

Vraag 9 : Welke gevolgen heeft de bekendwording van de kinderopvangtoeslagaffaire voor de uithuisplaatsingen? Hoe heeft u de afgelopen periode ouders bijgestaan tijdens familiezittingen waarbij het om kinderen ging waar het de vraag was of zij thuis konden blijven?

Vraag 10 : Bent u van plan om een oplossing te vinden voor deze ouders en kinderen? Wat is daarvoor wat u betreft nodig?

Advertentie