8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

CDA Waddinxveen stelt vragen over ontbreken bestemmingsplan woonwagenplaatsen

Het CDA in Waddinxveen heeft schriftelijke vragen gesteld over het ontbreken van toegezegde afspraken in het bestemmingsplan van de woonwagenplaatsen aan de Pater Jornaweg. Volgens raadslid Schwiebbe zijn de renovatiewerkzaamheden tot naar tevredenheid van de bewoners uitgevoerd.

Volgens hem zit één onderdeel de bewoners nog dwars. Er was toegezegd dat de bewoners een terrasoverkapping mochten plaatsen maar als de bewoners hiervoor toestemming bij Woonpartners Midden Holland willen aanvragen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen omdat dit niet in het bestemmingsplan is opgenomen. “De gemeente heeft aangegeven dit te zijn “vergeten” en toegezegd dit alsnog te regelen” stelt Schwiebbe in zijn inleiding en stelt daarom de volgende vragen:

  1. Op basis waarvan hebben de renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden? Aan welke wettelijke maatregelen en afspraken zijn de werkzaamheden getoetst?
  2. Nu de bewoners van het bekende kastje naar de muur worden gestuurd over hun aanvragen voor een terrasoverkapping en de gemeente heeft aangegeven vergeten te zijn een nieuw bestemmingsplan op te stellen ligt het naar onze mening voor de hand dat hier prioriteit aan wordt gegeven. Kunt u aangeven op welke termijn u voornemens bent het bestemmingsplan aan te passen? Overigens hebben een aantal bewoners op grond van gemaakte afspraken, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met Woonpartners, wel al een terrasoverkapping gerealiseerd.
Advertentie