8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Vleermuizen vertragen sloop Posthuis – raad kritisch over communicatie

Door het vleermuizenprotocol kan het Posthuis aan de Dorpsstraat in Moordrecht nog niet gesloopt worden ondanks dat er nu wel een sloopverguning is afgegeven. Dat vertelde inspreker van de Broek van Nieuw Holland Planontwikkeling tijdens de raadsvergadering van 26 oktober. VVD en CDA hadden de schriftelijke vragen op de raadsagenda laten plaatsen.

Beide partijen waren niet te spreken over de communicatie met de bewoners en met de matige inhoud op de gemeentelijke website. Maar de ontwikkelaar zag dit niet zo, volgens hem was er vooral sprake van het uitblijven van een bewonersavond omdat de gemeentelijke monumentencommissie geen afspraak gemaakt is. De raadsleden Karreman (VVD), Klovert (D66) en de Ruiter(CDA) vroegen nogmaals of de inspreker niet de communicatie konden verbeteren. Van de Broek bleef echter naar gemeente wijzen over de commissies en over dat hij geen klachten had ontvangen.

Om het probleem met de vleermuizen op te lossen komt er nader onderzoek en worden er vleermuizenkasten opgehangen om de vleermuizen elders te laten huisvesten. Raadslid van der Spek (ChristenUnie/SGP) vroeg hoe het nu zat met de planschade die door heien en sloop kan ontstaan, volgens hem was daar nu onrust over. De ontwikkelaar gaf aan dat er 17 van de 38 woningen inmiddels onderzocht zijn voor een zogenaamde nul-meting en dat de rest van de onderzoeken deze week gereed zouden komen. Inmiddels is in overleg, omdat de welstandcommissie het te hoog vond, het aantal woningen teruggebracht naar Na zijn inspraakbeurt vertrok de ontwikkelaar direct, zichtbaar geirriteerd door de weerstand van de gemeenteraad, zonder de behandeling af te wachten.

Klik op schema voor vergroting in nieuw scherm

Tijdens deze behandeling waren daarom ook de pijlen gericht op wethouder Hordijk. Benno de Ruiter begon zijn betoog met de lange tijd dat het project nu loopt: “In 10 jaar kan een hoop gebeuren – We zijn geland op mars –  Van Kats naar Weber – Van koningin naar koning – En CDA Zuidplas heeft bijna meer zetels in de gemeenteraad dan in de landelijke peiling Kortom er kan veel veranderen, maar helaas bleef het, ondanks dat het altijd de aandacht heeft gehad, lange tijd stil rondom het Posthuis” en vervolgens “Echter valt het onze fractie op dat na schriftelijke vragen het steeds weer een beetje verder komt, een beetje het ‘houten treintje effect’ soms even een duwtje en dan gaat het weer een stukje verder”. De vertraging van de bewonersavond en zoals bleek van de ontwikkelaar dat er geen overleg meer was met de monumenten en welstandscommissie baarde de partij zorgen.

Die lange tijd van het project was ook de insteek van raadslid Leendert Karreman (VVD) “hoe staat het met dit plan? Al geruime tijd is bekend dat het voorlopig ontwerp ambtelijk goed is ontvangen. Het past binnen het bestemmingsplan. Ook is begin mei jl. de sloopvergunning verleend. Allemaal goed nieuws! Het is nu eind oktober, en na de verleende sloopvergunning lijkt de snelheid eruit“.

Frans Klovert (D66) sloot zich bij de woorden van De Ruiter en Karreman aan. De democraat hekelde de communicatie: “Ik heb ernstige zorgen over communicatie van de gemeente maar vooral bij ook de ontwikkelaar. Als ik kijk hoe er met bewoners wordt omgegaan, zoals ontwikkelaar zegt, noem ik dat geen communicatie. De website is verouderd en onvolledig”.

Wethouder Hordijk herkende de communicatie klachten niet maar nam de signalen zeker mee, hij riep op dat iedere inwoner die hier problemen mee heeft te melden bij de projectleider via de projectpagina van het Posthuis. Hij beloofde dat hij dit zeker met de ontwikkelaar zou gaan opnemen.

Zijn zorgen over de voortgang ligt vooral bij de monumentencommissie. De leden zijn er mee gestopt en daarom kon er geen overleg zijn. Hij heeft de organisatie “Stad & Land” gevraagd om deze commissie te gaan bemannen maar dit moet wel ingeregeld worden. Daarom voorziet hij deze extra vertraging. Hij benadrukte dat de gemeente nog wel regie had, na een vraag vanuit de raad, maar hij zich aan de procedures moet houden.

Raadslid Karreman vroeg de wethouder hoe optimistisch hij over dit dossier was. Hordijk reageerde met overtuiging “Buitengewoon optimistisch”!

Advertentie