8.5 C
New York
donderdag 8 december 2022

Moerkapelle kan het eerst van het gas af, Moordrecht het laatst.

De Transitievisie Warmte (TvW) van gemeente Zuidplas is gereed. Dit document geeft aan hoe de gemeente Zuidplas de transitie naar duurzame warmte voor woningen en bedrijven wil realiseren. Moerkapelle is het eerst aan de beurt. De dorpskern van Moordrecht gaat als laatste van het gas af. De snelheid waarmee dat gebeurt, is afhankelijk van financiering door het Rijk. De visie wordt op 30 november besproken in de gemeenteraad.

Duurzame warmtebronnen

De meeste huizen in Zuidplas worden nu nog verwarmd met aardgas, wat uitstoot van CO2 veroorzaakt. Het doel is daarom om de komende decennia om te schakelen naar duurzame warmtebronnen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van warmte uit bodem of water en restwarmte van industriële processen. In de dorpskernen zullen hiervoor collectieve warmtenetten worden aangelegd. Voor huizen in het buitengebied is dat niet rendabel. Hier zullen inwoners een eigen duurzame warmtebron moeten aanschaffen, zoals een warmtepomp.

Dorp voor dorp

Zuidplas wil beginnen in Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel en in Moerkapelle. Moerkappele ligt in de buurt van een geplande bovenregionale transportleiding voor restwarmte. Als die leiding doorgaat, en er genoeg geld beschikbaar komt vanuit het Rijk, kan daar vanaf 2025 begonnen worden met het aansluiten van woningen op het warmtenet. Daarna volgen tussen 2025 en 2035 voorbereidingen voor de rest van Nieuwerkerk en Zevenhuizen. Woningen in Moordrecht kunnen pas na 2035 van het gas af. Het is nog niet duidelijk hoeveel inwoners straks moeten gaan betalen voor deze duurzame warmte.

Buitengebied

Woningen in het buitengebied worden pas na 2040 afgekoppeld van het aardgas. Dat geldt ook voor de buurtschappen Oud Verlaat en Ver-Hitland. Hier komen geen collectieve voorzieningen zoals een grootschalig warmtenet. De woningen in deze gebieden zijn veelal koopwoningen of particuliere verhuur. Individuele eigenaren kunnen hier op een voor hen geschikt moment isolatiemaatregelen nemen en overstappen op een duurzame warmtebron. 

Webtool

Inwoners bij wie bijvoorbeeld de cv-ketel toe is aan vervanging, moeten ook op korte termijn al een keuze maken over de meest geschikte maatregel. Daarvoor heeft Zuidplas een handelingsperspectief opgesteld. Hiermee krijgen bewoners een indicatie over de meest verstandige maatregelen en keuzes. Deze adviezen zijn toegespitst op elke individuele woning en elke specifieke buurt. Het handelingsperspectief is een webtool. Deze is, volgens de tekst in de transitievisie, te vinden via www.duurzaamzuidplas.nl.

Afbeeldingen zijn afkomstig uit de Transitievisie Warmte van de gemeente Zuidplas.

Advertentie