8.5 C
New York
zondag 10 december 2023

Besluit transitievisie warmte Zuidplas uitgesteld

Op verzoek van de VVD fractie is de transitievisie warmte dinsdag niet in stemming gebracht.   De visie geeft een strategie hoe Zuidplas stapsgewijs van het gas af wil. Na de behandeling in de gemeenteraad van gisteren, lijkt het erop dat een meerderheid van de gemeenteraad voor de visie zal stemmen. Die stemming zal over drie weken plaatsvinden.

Transitievisie warmte

In de transitievisie warmte wordt het pad geschetst hoe Zuidplas over wil gaan op duurzame energiebronnen voor de verwarming van woningen. Op die manier kan ook Zuidplas in 2050 onafhankelijk zijn van aardgas. Een deel van de woningen zal dan gebruik maken van een collectief warmtenet. Andere woningen zullen een eigen warmtebron hebben, zoals een warmtepomp. Het verkennen van mogelijkheden voor collectieve warmtebronnen gebeurt dorpsgewijs. Als eerste zal dat voor Moerkapelle en de wijk Esse Hoog gebeuren.

Geen verplichting

Indien er een collectief warmtenet in een dorpskern komt, dan hoeft een inwoner daar geen gebruik van te maken. Raadslid Johan Helmer van PvdA/GroenLinks vergeleek het met de aanleg van glasvezel. Om dat rendabel aan te leggen moet een groot deel van de bewoners er gebruik van maken. Een verplichting is het echter niet. Rode lijn in de reacties van alle partijen was dat de warmte voor inwoners betaalbaar moet blijven, er geen verplichting is , het Rijk financieel moet bijdragen en er aandacht moet blijven voor individuele maatregelen zoals isolatie en hybride warmtepompen. Wethouder Jan Verbeek was het eens met deze opmerkingen. Hij gaf aan de reacties uit de raad als steun voor de visie te zien.

Bedenkingen

Met name VVD en NEZ uiten zich wat kritischer. De VVD maakt zich zorgen over inwoners die geen gebruik willen maken van een collectief warmtenet. Volgens de VVD hebben die inwoners dan geen keuze. Daarom willen zij geen collectieve-, maar een individuele aanpak. Elke inwoner zorgt daarbij zelf voor de verwarming van zijn woning. Andere partijen begrepen de VVD niet en benadrukten dat ook de transitievisie uitgaat van keuzevrijheid. Toch wilden de liberalen zich eerst nog intern beraden. Eind december zullen zij hun standpunt kenbaar maken.

Warmtenet vanuit Rotterdam

Verbeek kon ook nog een nieuwtje brengen in de raad. Hij maakte bekend dat Warmtelinq er gaat komen. Dat is een leidingnet dat warmte uit het Rotterdams Havengebied vervoert richting Leiden. Ook Zuidplas zou daar op aan kunnen takken. Dat is ook de reden dat de eerste verkenning in Moerkapelle start. Moerkapelle is het meest makkelijk aan te takken op dat warmtenet.

Advertentie