8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Aantal schriftelijke vragen door gemeenteraad Zuidplas naar nieuw record

De fracties in de gemeenteraad van Zuidplas hebben een nieuw record weten te vestigen. Nog nooit werden er in 1 vergaderjaar zoveel schriftelijke vragen gesteld als in 2021. Het oude record van 66 uit 2019 werd afgelopen jaar verbroken naar 80.

Schriftelijke vragen stellen is een van de middelen die een gemeenteraadslid heeft om het college van B&W te bevragen over een onderwerp dat speelt in de maatschappij. In 2021 werd het middel vaak door partijen gebruikt om zaken op de agenda te zetten van de gemeenteraad. De beantwoording van de vragen mogen geagendeerd worden, zij het dat alleen de vragenstellende fractie dan vervolgvragen mag stellen.

Twee partijen sprongen met vragenstellen er bovenuit. De PvdA/GroenLinks fractie heeft maar liefst 30 maal vragen ingediend en de VVD fractie diende 21 keer vragen in. De SP is hierna de derde partij met 9 vragen, het gemiddelde aantal vragen per fractie. Alleen de fractie van NEZ diende geen vragen in. De peildatum van de aantallen is de vergaderdatum die door de griffie is toegewezen.

De vragen moeten binnen 30 dagen worden beantwoord door het college van B&W en vormen een extra taak voor de ambtenaren. Met de vele vacatures in Zuidplas is de bezetting klein en kan dit andere taken van ambtenaren vertragen. Indien de vragen niet op tijd beantwoord kunnen worden (zoals nu vragen van D66 over de Geertruidahoeve door de kerstvakantie) moet de wethouder dit aan de gehele gemeenteraad laten weten.

Advertentie