8.5 C
New York
donderdag 19 mei 2022

Zorgen ChristenUnie/SGP over mogelijke energiearmoede

De fractie van ChristenUnie/SGP heeft schriftelijke vragen ingediend over de financiële positie van jonge mensen, gezinnen en ouderen. Gezien de forse prijsstijgingen van onder andere energie, komt de financiële boekhouding van steeds meer huishoudens onder druk te staan.

Kandidaat-raadslid voor ChristenUnie/SGP Rina Schuil-Stoorvogel: “Dit is voor niemand fijn, maar ChristenUnie/SGP maakt zich zorgen om mensen die dit niet kunnen opvangen. Met alle gevolgen van dien op andere vlakken: (mentale)gezondheid, opvoeding, schoolprestaties, werk et cetera. We krijgen signalen van mensen die de kachel uitzetten of koud douchen en zo dus letterlijk in de kou zitten. Of die zich genoodzaakt voelen om sportlidmaatschap van de kinderen stop te zetten. ”

De energieprijzen stijgen. Per 1 januari betekent dat voor mensen bij wie het contract afliep een enorme stijging van de energierekening. Dit kan oplopen tot honderden euro’s per maand extra, zeker voor huishoudens met geen of een laag energielabel. Duurzaamheidswoordvoerder Willem-Jan Verdoes: “We vragen veel aandacht voor energiearmoede. De rekening loopt juist op bij huishoudens voor wie energiebesparende maatregelen niet binnen handbereik liggen of afhankelijk zijn van een verhuurder of wooncorporatie. Voor hen is de forse stijging van de energielasten een bittere pil.

Naast de financiële boekhouding van huishoudens, vroeg ChristenUnie/SGP ook aandacht voor de ondernemers. Voor deze groep kan dit zelfs de druppel betekenen, bovenop de gevolgen van de coronamaatregelen. Gelukkig komt er voor hen weer iets meer ruimte, maar de financiële zorgen zullen nog wel even blijven. Daarom een warm pleidooi van ChristenUnie/SGP: “Wees loyaal en koop lokaal!

Vragen:

1. Deelt het college deze zorgen? En waarin zit de grootste zorg van het college in deze?

2. Heeft het college in beeld hoeveel mensen en ondernemers in de problemen raken? Kan dit nader worden onderbouwd?

3. Wat doet het college om deze mensen op korte termijn te ondersteunen met directe hulp, om te zorgen dat ze niet wegzakken en gevolgen beperkt kunnen blijven?

4. Is er contact met woningcorporaties over energiearmoede? Welke signalen krijgt het college van de woningcorporaties?

5. Welke middelen hebben we – in het algemene armoedebeleid of elders – om energiearmoede tegen te gaan en specifieker in de middelen voor verduurzaming?

6. Wat doen we en zouden we aanvullend kunnen doen voor onze ondernemers?

7. Is het college bereid om ontwikkelingen rondom energiearmoede te monitoren en in bredere zin te monitoren hoe het met inwoners en ondernemers gaat?

Advertentie