8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

PvdA/GroenLinks Waddinxveen hekelt plaatsen noodlokalen zonder vergunning

De fractie van de PvdA/GroenLinks in Waddinxveen heeft wethouder Leferink een boze email gestuurd over het plaatsen van noodlokalen in de wijk Triangel zonder vergunning. Door het ruimtegebrek voor de scholen aldaar is uitbreiding nodig maar volgens de partij gaat de wethouder aan de wet voorbij met het plaatsen. Hieronder de email

Geachte wethouder Leferink,

Tijdens de commissievergadering Maatschappij en Financiën op 18 januari 2022 heeft u de leden van de commissie geïnformeerd over uw voornemen, hoewel er nog geen omgevingsvergunning is, de start van de bouw van de noodlokalen in de wijk Triangel toe te staan. U had daar overleg over gepleegd met wethouder Kortleven. U sprak over een ‘duivels dilemma’. Of dit ook een collegestandpunt is, heeft u (nog) niet duidelijk gemaakt.

Laten wij vooropstellen dat wij veel begrip hebben voor uw dilemma. Ook onze fractie vindt het van uitermate groot belang dat de noodlokalen tijdig beschikbaar zijn. Daar hebben de kinderen en hun ouders recht op. Onze fractie is te allen tijde bereid met u creatief mee te denken over een oplossing. Wij hebben in de commissie wel gepleit voor een onderzoek over de voorgeschiedenis, waardoor het probleem mede is ontstaan.

Maar wij willen heel duidelijk stellen om misverstanden te voorkomen: onze fractie heeft niet ingestemd en zal niet instemmen met bouwen zonder vergunning. Naar onze mening hebben andere raadsleden dat ook formeel niet gedaan, maar dat moeten zij uiteraard zelf aangeven. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij u en/of het college.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat wij als raadsleden, maar ook u als wethouder hebben gezworen/beloofd de wetten te zullen nakomen. Burgers zullen niet begrijpen dat zij zich wel aan de regels moeten houden, maar de gemeente niet. En dit juist in een tijd waar het ‘zich houden aan regels’ en handhaving een belangrijk onderwerp is. Wij sturen een afschrift van dit email bericht aan het college, de raads- en commissieleden en de pers.

Advertentie