8.5 C
New York
donderdag 19 mei 2022

Drukte gemeente Zuidplas voor de aankomende verkiezingen

Op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor de gemeente Zuidplas en met name voor het bureau verkiezingen is het een drukte van jewelste om alles in orde te krijgen.

Formaliteiten deelname

Allereerst moet het bureau, anders dan bij provinciale of landelijke verkiezingen, de formaliteiten vanuit de kieswet worden geregeld. Hiervoor worden veel officiele documenten ingevuld. Zo moet elke kandidaat een eigen formulier invullen met kopie legitimatiebewijs, moet de partij een kandidatenformulier invullen en als het de naam draagt van een landelijke partij, moet hiervoor ook een toestemmingsformulier worden ingevuld.

Zit de partij niet in gemeenteraad? Dan moeten 20 inwoners van Zuidplas een ondersteuningsverklaring tekenen binnen een bepaalde periode, moet de naam worden vastgelegd met een formulier en moet er een waarborgsom van € 225 euro zijn betaald. Als een partij 75% of hoger van de kiesdeler haalt krijgt men dat bedrag terug.

Op 31 januari moeten alle partijen deze formulieren inleveren bij team verkiezingen en worden alle formulieren gecontroleerd. De gemeente Zuidplas heeft al een voorcontrole gedaan om zo de eerste fouten er uit te halen. Hierbij kan men denken aan een tikfout in naam of geboortedatum. Na inlevering en officiele controle is er een besloten zitting van centraal stembureau. Partijen kunnen ‘herstelbare verzuimen’ binnen twee dagen in orde maken als deze zijn gevonden. Niet herstellen kan leiden tot schrappen van lijstnaam, kandidaten of zelfs deelname aan de verkiezingen.

Op vrijdag 4 februari 2022, 10:00 uur is de openbare zitting van het centraal stembureau waarbij wordt vastgesteld welke partijen definitief meedoen met welke kandidaten. Na deze bekendmaking worden de lijstnummers bekend gemaakt, allereerst de partijen die in de gemeenteraadzitten op volgorde van de uitslag in 2018 en dan de nieuwe partijen aan de hand van loting. Voor zover bekend doet er 1 partij mee die niet in de gemeenteraad zit en zou de lijstvolgorde zijn :

  1. VVD
  2. ChristenUnie/SGP
  3. CDA
  4. PvdA/Groenlinks
  5. SP
  6. Nieuw Elan Zuidplas (NEZ)
  7. D66
  8. Nieuwe Gemeente Politiek (NGP) *

*indien deelname zeker is

Stempassen, stembureau’s en formaliteiten

De gemeente maakt op 1 februari de stempassen aan en verstuurd deze naar de inwoners. Ondertussen zijn de stembureauleden, de voorzitters en de tellers bekend en hebben deze mensen een training gevolgd. Deze moeten officieel worden aangesteld door het college van B&W.

De gemeente Zuidplas is nog op zoek naar reserve stembureauleden en extra tellers. Wilt u ook meehelpen? Meldt u zich dan nu aan via de gemeente pagina ‘Stembureauleden gezocht

De stembureau’s moeten worden ingericht en voldoen aan de kieswet. Op 14 en 15 maart is er in elk dorp 1 stembureau, op 16 maart zijn er totaal 22 stembureau’s in de gemeente. Voor de stembureau’s moeten er diverste formaliteiten worden geregeld. Buiten stembussen, handleidingen, stemformulieren en hulpmiddelen is de lijst van vervallen stempassen belangrijk. Wie na 1 februari naar buiten Zuidplas vertrokken is, overleden is of een andere stempas heeft gekregen komt op deze lijst en mag niet stemmen met de stempas.

Aan het einde van de dag na de telling zal de voorzitter een procesverbaal invullen met alles wat er die dag heeft afgespeeld, bijzonderheden, de uitslag van het stembureau en wie medewerkers waren. Deze worden uiteindelijk bij de officiele uitslag meegepubliceerd. Op maandag 21 maart maakt de burgergemeester de uitslag via een zitting van het centraal stembureau bekend.

Hierna moeten de verkozen raadsleden hun geloofbrieven en andere documenten inleveren welke gecontroleerd worden zoals de woonplaats. Als deze zijn goedgekeurd, komt de officiele installatie op 30 maart tijdens de eerste raadsvergadering. Voorafgaand wordt er afscheid genomen van de oude gemeenteraad.

Advertentie