8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

CDA Zuidplas: Zoek alternatieve vaccinatielocatie in plaats van sporthal

De gemeenteraadsfractie van het CDA in Zuidpas heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W om te gaan kijken naar een alternatieve locatie voor vaccinaties. Tot twee maal toe werd sporthal de Kleine Vink ingezet voor de vaccinaties door de GGD en volgens het CDA is dit een te grote aanslag op de sport.

De partij onderschrijft de noodzaak tot vaccinatie: “Wij begrijpen heel goed dat dit noodzakelijk was in het belang om te bespoedigen van het vaccineren en daarmee de volksgezondheid”. Met oog op mogelijke boostercampagnes in de toekomst wil het CDA dat het college gaat kijken naar toekomstige, alternatieve, locaties. “Het CDA vindt het belangrijk dat sport en onderwijs door kunnen blijven gaan, ook in tijden van vaccinatie.

Vragen:

  1. Is het college er mee eens dat ook in tijden van vaccinatie op grote schaal de sporthallen als locatie ontzien moeten worden in het belang van het onderwijs en sport?
  2. Heeft het college al plannen voor de eventuele toekomstige vraag van de GGD om binnen Zuidplas een locatie beschikbaar te stellen?
  3. Is het college bereid plannen te maken voor de nabije toekomst voor een vaccinatielocatie welke geen sporthal is?
    a. Zo ja, aan welke mogelijkheden zou mogelijk gedacht kunnen worden ?

Advertentie