8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Zuidplas respecteert de afspraken over Nieuwerkerk-Noord – geen bouw tot 2035

Het college van B&W in de gemeente Zuidplas is stellig over het plan van de NEPROM om 2.500 woningen te bouwen in Nieuwerkerk Noord, de afspraak over geen grootschalige woningbouw in het gebied tot 2035 wordt gerespecteerd. Dat liet een woordvoerder van de gemeente weten aan Gouwe IJssel Nieuws. Daarmee kan het onderdeel Nieuwerkerk Noord van het NEPROM vooralsnog niet doorgaan in 2023.

De gemeente Zuidplas kent het initiatie van NEPROM (de vereniging van projectontwikkelaars) maar heeft geen betrokkenheid bij de inhoudelijke plannen van de NEPROM die nu aan minister Hugo de Jonge zijn gegeven.

De gemeente Zuidplas heeft met bestuurlijke partners afgesproken in een bestuurlijke overeenkomst dat er geen grootschalige woningbouwontwikkeling plaatsvindt voor 2035 in Nieuwerkerk-Noord. Het college van B&W respecteert de afspraken over Nieuwerkerk-Noord uit de bestuurlijke overeenkomst gesloten met haar bestuurlijke partners” aldus de woordvoerder.

De NEPROM wil 230.000 woningen bouwen om de woningnood aan te pakken. Zuidplas laat weten dat ze hieral aan werken zoals de 8.000 woningen in het vijfde dorp in het Middengebied :”De gemeente Zuidplas pakt met de gebiedsontwikkelingen in- en aan al onze dorpen en met het nieuwe middengebied haar rol en verantwoordelijkheid in bijvoorbeeld de lokale en (boven)regionale woningbouwbehoefte“. 

Tekst loopt door onder kaart

Gemeenteraad wist van niets, wil oplossing Nieuwerkerk Noord

De gemeenteraad was verrast met deze plannen en tegenstander van het vijfde dorp Jan Baas (SP) reageerde met verontwaardiging op de plannen van de NEPROM :”Een typisch voorbeeld van de hebzucht van ontwikkelaars, inspelen op het woningtekort door zoveel enzo snel mogelijk op zelfgekochte gronden te bouwen. Geen enkele informatie over wat voor woningen men wil bouwen, geen enkel woord over de bouwstop van ontwikkelokaties tot 2035, geen enkel woord hoe men de infrastructuur gaat aanpassen. Dit is grondgebied van Zuidplas. Daar gaan ontwikkelaars niet over. Nog even en Zuidplas is één grote stad als het aan de ontwikkelaars ligt“.

Peter Molenaar (ChristenUnie-SGP) : Er is al een besluit genomen over de bouw van het vijfde dorp met, in totaal 8000 woningen. Het plan van NEPROM voorziet in woningbouw in Nieuwerkerk Noord. ChristenUnie-SGP is een groot voorstander van een oplossing voor het gebied Nieuwerkerk Noord er moet een perspectief komen voor de zittende ondernemers en grondeigenaren, maar ook om een kwaliteitsslag te maken voor het gebied zelf.

Een paar zaken komen bovendrijven hierbij:

  1. ontsluiting via N219 is al een uitdaging, dit wordt met deze plan nog meer een uitdaging waarvoor structurele oplossingen moeten komen.
  2. er ligt een bestuurlijke overeenkomst bij de Provinciedat er voor 2035 geen grootschalige huizenbouw mag plaats vinden in dit gebied, deze staan haaks op de gepresenteerde plannen.
  3. de vraag is of deze bouwplannen concurreren met het vijfde dorp of dat deze plan het vijfde dorp kunnen versterken?
  4. ChristenUnie-SGP is een groot voorstander van het behoud van dorpse karakter

Bottom line: ChristenUnie-SGP er moet snel duidelijkheid komen over invulling Nieuwerkerk Noord en als woningbouw geen perspectief biedt dan moet er ruimte komen voor een toekomstbestendige invulling van het gebied.

De provincie Zuid-Holland heeft geen reactie op de vragen van Gouwe IJsselnieuws ingestuurd.

Paksoi in kas Nieuwerkerk Noord
Advertentie