8.5 C
New York
dinsdag 16 april 2024

Opinie D66: zorgen vooraf van ons over Stichting ZO! genegeerd

De D66 fractie heeft de afgelopen jaren zich meermaals kritisch uitgelaten over de vorming van de Stichting ZO! Daarbij hebben we onder meer aangegeven dat de vorming van de stichting wat ons betreft geen doel op zich was.

Wat D66 betreft werd de oplossing voor de diverse uitdagingen op het sociaal domein namelijk onterecht teruggebracht tot een discussie over het veranderen van de structuur van de uitvoerende organisatie. Onze fractie vond echter geen gehoor bij de meerderheid van de fracties en er werd dan ook vanuit het College vol ingezet op de vorming van een nieuwe stichting.

Geconfronteerd met deze politieke werkelijkheid hebben we regelmatig onze zorgen geuit en geprobeerd een aantal zaken te borgen bij de vorming. Zo hebben we o.a. aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • Het op peil houden van de kwantiteit en kwaliteit van de medewerkers. We vreesden gezien de bestaande krapte van de arbeidsmarkt dat dit een enorme uitdaging zou gaan worden;
  • Mede gezien de door ons verwachte krapte hebben we nadrukkelijk gevraagd om alles in het werk te stellen om de aanwezige ingehuurde professionals en de vrijwilligers te overtuigen om mee te komen naar de nieuwe stichting;
  • Bij de inrichting van de Toegang tot het Sociaal Domein rekening te houden met de bestaande professionaliteit en kwaliteit van de dienstverlening en dit ten volle te waarborgen;
  • De kosten voor de vorming van de stichting reëel te begroten en deze in de hand te houden.

Nu acht maanden na de oprichting van de Stichting ZO! worden onze zorgen helaas bewaarheid. Het blijkt lastig om goed personeel te vinden en te behouden. Ook zijn de wachtlijsten voor zorg opgelopen en de kosten zijn substantieel gestegen.

Kunnen we dit de nieuwe stichting aanrekenen? Nee! Natuurlijk niet. De professionals in Stichting ZO)! doen hun uiterste best om de inwoners van Zuidplas maximaal te ondersteunen. Dus vanuit D66 niets anders dan complimenten. Voor ons ligt de verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie bij het College van Burgemeester en Wethouders, in het bijzonder bij de verantwoordelijk wethouder, en bij de coalitiepartijen die alle signalen hebben genegeerd en koste wat kost de vorming van de stichting erdoor hebben geduwd.

Conclusie:

Onze inwoners krijgen nog niet de dienstverlening die ze verdienen. Een volgend College krijgt hier dus een stevige klus aan. Waarbij we niet uitsluiten dat het extra financiële middelen vraagt om de dienstverlening op peil te krijgen en te houden. Dit was niet nodig geweest als er gewoon naar alle argumenten was geluisterd. Kortom echt een gemiste kans.

D66 Zuidplas

Dit is een opinie artikel of ingezonden brief, geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie