8.5 C
New York
zondag 14 april 2024

Afvalcontainers Zuidplas mogelijk afgesloten

Het risico bestaat dat de afvalcontainers in Zuidplas mogelijk afgesloten gaan worden en dat inwoners hun restafval niet meer kwijt kunnen. Dit komt door een faillissement bij de leverancier van de software. Dat schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad in een informatienota. Het college laat weten er alles aan te doen om met Cyclus een alternatief plan te bedenken om het niet zover te laten komen.

Zuidplas is uniek in de wijze waarop hier uitvoering aan gegeven wordt. Zuidplas hanteert een
prepaidsysteem (vooraf betalen), terwijl alle andere gemeenten in de regio een postpaidsysteem hanteren en er geen Nederlandse gemeenten zijn waar het prepaid-principe zo ver is doorgevoerd. Bij de andere gemeenten worden stortingen ook met de afvalpas bij de container geregistreerd, maar wordt dit als totaal aan het eind van het jaar als heffing opgelegd.

Momenteel verkeert de leverancier van de achterliggende software in zwaar weer waardoor de
dienstverlening niet meer gegarandeerd is. De basissoftware voor registraties van de stortingen is voor de gemeenten in onze regio gelijk en is voor de regio aanbesteed door Cyclus NV in Moordrecht. Het prepaid-deel (de website voor opwaarderen en de oplaadzuilen in elk dorp) is een apart contract tussen de gemeente Zuidplas en genoemde leverancier.

De gemeente blijft niet afwachten op een eventueel faillissement. Met Cyclus wordt gekeken of er een alternatief systeem kan worden gebruikt om zo de dienstverlening aan de bewoners te continueren maar in het slechtste scenario kunnen ondergrondse containers niet meer worden geopend valt terug te lezen.

Als het lukt dit mee te nemen in het tijdelijke systeem dan zal de huidige werkwijze voor inwoners en gemeente tot het eind van het jaar worden doorgezet. Daarna zal worden overgegaan op het toekomstbestendige systeem dat uit de reeds lopende aanbesteding volgt. Lukt het niet om een oplossing voor de prepaidfunctionaliteit op te zetten, dan ontstaat de noodzaak om op korte termijn over te gaan op een postpaidsysteem. De lopende tegoeden van inwoners worden dan verrekend.

Naast de softwareproblematiek blijkt ook de communicatie met de containers een probleem te zijn omdat de telecomproviders besloten hebben 2G (GPRS) te gaan stoppen. Elke nacht maakt de container contact via deze GPRS verbinding om de gegevens van stortingen door te geven en ophogingen van saldi te ontvangen. De gemeente moet ook hier een alternatief voor gaan vinden.

Advertentie