8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Informatieavond noodopvang Nieuwerkerk trekt betrokken omwonenden

De informatieavond voor omwonenden over de noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen werd op 14 maart door veel betrokken bewoners bezocht. De noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen komt in het voormalige Rabobankgebouw aan de J.A. Beijerinckstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Vanuit de gemeente Zuidplas vertelden burgemeester Han Weber, Karel Smits (bouwbegeleider) en Hans Houtman over de keuze van het bankgebouw aan de Beijerinkstraat in Nieuwerkerk en over hoe de noodopvang eruit komt te zien. Houtman zal vanuit de gemeente de locatiemanager en het directe aanspreekpunt worden van de noodopvang.  

Door de gemeente is twee weken geleden, na een oproep vanuit de rijksoverheid, gekeken welke gebouwen relatief eenvoudig geschikt kunnen worden gemaakt voor de opvang van circa 120 vluchtelingen uit Oekraïne. Hieruit bleek het voormalige bankgebouw in de Nieuwerkerkse wijk Dorrestein het meest geschikt. Dit gebouw staat inmiddels ruim 10 jaar leeg en de toekomstige bestemming als gezondheidscentrum en woningen ligt nog bij Raad van State na bezwaren van omwonenden.  Samen met Stebru, de eigenaar van het gebouw, heeft de gemeente gekeken hoe het gebouw de komende weken geschikt kan worden gemaakt als noodopvang locatie voor minimaal 6 maanden. De komende weken wordt verbouwd in het pand. 

De gemeente zet in op een kwalitatief goede noodopvang. Zo is de eis dat de slaapruimtes zoveel mogelijk daglicht hebben en komen er goede bedden. Voor het sanitair komt een voorziening in de vorm van een verharde tent buiten het gebouw. Binnen het voormalige bankgebouw bleek het niet mogelijk om op korte termijn een dergelijke voorziening aan te leggen. Hiervoor zijn inmiddels 10 parkeerplaatsen afgezet naast het pand. Het uitgangspunt is dat er ongeveer 5 bedden per slaapruimte komen. Naast de slaapruimtes komen er ook algemene ontmoetings- en speelruimtes. Er wordt verwacht dat er met name vrouwen en kinderen opgevangen moeten gaan worden. Het avondeten wordt door een externe partij verzorgd. Voor het ontbijt en de lunch wil de gemeente ook met lokale partijen in gesprek gaan. Vanwege brandveiligheid mag niet grootschalig gekookt worden in de noodopvang. Bewoners mogen wel zelf zaken zoals pannenkoeken bakken. 

Sinds de aankondiging van de noodopvang wordt de gemeente al benaderd door mensen die als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan de opvang. Vrijwilligers kunnen zich melden bij het Vrijwilligerspunt van Stichting ZO!. Vóór de start van de informatieavond hadden zich al 100 vrijwilligers gemeld. Doordat op dit moment nog niet zeker is wanneer de noodopvang start kan het even duren voordat aangemelde inwoners een reactie krijgen. 

Tijdens de bewonersavond bleek dat omwonenden vooral goed meedachten met de gemeente. Zo werden vragen gesteld over de rol van scholen bij de rol van de noodopvang. Wethouder Verbeek (onderwijs) gaf aan nog deze week in gesprek hierover te zijn met de schoolbesturen in Nieuwerkerk. Het is de bedoeling dat kinderen uit Oekraïne ook onderwijs gaan krijgen in Nieuwerkerk.  

Er werden vooral veel vragen gesteld over veiligheid. Er is dag en nacht beveiliging aanwezig bij de noodopvang en er wordt ook geregistreerd wie er wonen en wie er op bezoek zijn. Ook is de noodopvang een object dat extra aandacht van de politie heeft. Burgemeester Weber benadrukte dat de vluchtelingen vooral als nieuwe buren moeten worden gezien. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen echt betrokken worden in de maatschappij. 
Ook werden er vragen gesteld door omwonenden over de bereikbaarheid. De gemeente vroeg inwoners om begrip dat, zeker in de verbouwingsfase, verkeersoverlast mogelijk is. De gemeente probeert dit zo veel mogelijk te beperken. 

In Zuidplas worden ook Oekraïense vluchtelingen opgevangen door particulieren. Het is de bedoeling dat ook deze vluchtelingen gebruik kunnen gaan maken van de dagactiviteiten die georganiseerd worden rondom de vluchtelingenopvang. Burgemeester Weber roept inwoners op die nu al vluchtelingen opvangen om dit te melden bij de gemeente. Op deze manier heeft de gemeente in beeld waar mensen verblijven en kan de gemeente ook ondersteuning bieden als er bijvoorbeeld zorg nodig is. Inwoners kunnen de particuliere opvang van vluchtelingen melden bij het team bevolkingszorg van de gemeente via noodopvang@zuidplas.nl

Burgemeester Weber, locatiemanager Houtman en bouwbegeleider Smits roepen inwoners op om zich aan te melden als vrijwilliger via StichtingZO!. Daarnaast worden verenigingen en organisaties in met name Nieuwerkerk opgeroepen om alvast te bedenken op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren. Wel gaf Weber aan dat de prioriteit voor de gemeente nu echt ligt bij het klaarmaken van de opvanglocatie en de opvang van de eerste vluchtelingen. Hierdoor kan het even duren voor de gemeente alle aanbiedingen van hulp in behandeling kan nemen. 

Omwonenden met vragen over de noodopvang kunnen per e-mail contact opnemen via noodopvang@zuidplas.nl. Veel gestelde vragen zijn te vinden op de website van de gemeente Zuidplas. Vrijwilligers kunnen zich melden bij StichtingZO!. 

Advertentie