8.5 C
New York
dinsdag 28 maart 2023

Tussenresultaat bekend in participatietraject Rotterdam The Hague Airport zonder inbreng inwoners Zuidplas of Waddinxveen

De deelnemers aan het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport hebben een Voorlopig Pakket Participatietraject (VPP) opgesteld. Dit is deze week gepubliceerd op de website van Luchthavenbesluit.nl. Hierin staan de tussenresultaten van een intensieve dialoog over de operatie en de spelregels van de luchthaven. Doel is te komen tot een voorkeurkeursscenario voor een nieuw luchthavenbesluit. Nu is het tijd voor de deelnemers om met hun achterban in gesprek te gaan over dit pakket.

Voor Zuidplas en Waddinxveen is het niet bekend wie haar achterban gaat raadplegen, eerder bleek dat de participatie via een wethouder verliep. In februari 2022 stapte de belangenvereniging BTV uit onvrede uit het participatieproject. Deelnemers van Schiedam en Lansingerland worden aangenomen door de gemeenten en vertegenwoordigen geen bewonersorganisaties.

Een deel van de klachten van de inwoners komen uit Zuidplas en Waddinxveen maar gemeenten buiten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag lijken niet serieus genomen. De luchthaven laat dat nogmaals zien door onderstaande advertentie alleen in de Rotterdamse edities van het AD te publiceren en niet in AD Groene Hart voor inwoners van Zevenhuizen bijvoorbeeld.

Rotterdam The Hague Airport initieerde met belanghebbenden uit de omgeving, in de metropoolregio Rotterdam Den Haag, van de regionale luchthaven een participatietraject om samen de richting te bepalen kaders af te spreken voor een nieuw Luchthavenbesluit. In gezamenlijkheid is gewerkt aan voorlopig pakket dat de opmaat vormt voor een voorkeursscenario dat de basis vormt voor een officiële aanvraag bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Intensieve dialoog
Deelnemers van het participatietraject hebben de afgelopen maanden met elkaar een intensieve dialoog gevoerd over het toekomstig gebruik van de luchthaven en het vliegverkeer in de regio. Zij hebben zich ingezet om te komen tot een voorlopig pakket waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Niet altijd een makkelijke klus gelet op de vele uiteenlopende belangen die spelen op en rond de luchthaven.

Ron Louwerse, CEO Rotterdam The Hague Airport: “het was een intensieve samenwerking de afgelopen periode. Ik ben tevreden, maar vooral trots op het voorlopige pakket dat nu voorligt. Ondanks alle diverse belangen, ligt er nu een pakket waar alle partijen zich op hoofdlijnen in kunnen vinden. Wij zijn partijen die mee hebben gewerkt aan de realisatie van het VPP dankbaar voor hun inzet, vertrouwen, creativiteit en inlevingsvermogen in andermans belangen. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van de achterban gesprekken en kijk vol vertrouwen uit naar de volgende dialoogronde.”

Tussenresultaat
Het pakket is een tussenresultaat, waarin vooral de afspraken over de instrumenten en de methodiek worden vastgelegd. Soms op hoofdlijnen, soms meer concreet. De komende periode zal worden gebruikt om de onderdelen verder uit te werken, zodat er een toetsbaar, handhaafbaar en objectief meetbaar pakket ontstaat.

Wij zien positieve kanten aan het VPP. De feitelijk ervaren hinder kan afnemen door de introductie van een (straf)puntensysteem voor  late binnenkomers en het sluiten van RTHA voor een aantal uur per nacht voor de businessjets. Doordat er ’s avonds na 21.00 uur geen commercieel verkeer meer mag opstijgen en er ’s morgens voor 09.00 uur geen grote toestellen mogen landen is er meer rust in de vroege ochtend en late avond.” aldus de bewonersvertegenwoordigers van Lansingerland en Schiedam. Zij vervolgen: “natuurlijk hadden we hoog ingezet als het gaat om de openingstijden, wij komen tot de conclusie dat het voorliggende pakket het hoogst haalbare is en gaan nu in gesprek met de gemeenteraad en omwonenden om hun reactie op te halen. Als er een goede basis blijkt te zijn, kan dit VPP verder worden uitgewerkt om de impact van het vliegen op de leef- en woonomgeving zo veel mogelijk te beperken.

Verminderen hinder
Ook de sector is betrokken bij de gesprekken en zet zich in voor het verminderen van de hinder voor de omgeving en de verlaging van de CO2, maar ook het blijven van een aantrekkelijke luchthaven voor de reiziger. Melchior Looijen, Transavia: “door te investeren in vlootvernieuwing leveren wij een grote bijdrage aan de hinderreductie, tegelijkertijd gaat het pakket uit van een grote stap voorwaarts voor de omgeving. Operationele flexibiliteit is van groot belang voor de sector. Zodat de reiziger optimaal gebruik kan maken van de luchthaven. Het voorlopig pakket biedt hier aanknopingspunten voor. Wij zetten de dialoog graag voort.

Vervolg
De dialoog zal in juni weer inhoudelijke worden voortgezet. Tijdens deze laatste dialoogronde worden de reacties besproken en zo goed mogelijk verwerkt in het definitieve pakket, wederom rekening houdend met alle belangen aan tafel. Dat definitieve pakket wordt na de zomer gepubliceerd en vormt de opmaat voor de officiële aanvraag voor het luchthavenbesluit van RTHA.

In welke mate bewoners van de gemeenten, die niet in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wonen, hun mening kwijt kunnen blijft vooralsnog onbekend. Vooral in Zevenhuizen is er vaak overlast gemeld omdat het dorp onder de aanvliegroute ligt. Maar ook in Nieuwerkerk wordt er overlast ervaren door inwoners blijkt uit de klachtenrapportages van de DCMR.

Klik op plaatje voor vergroting
Advertentie