8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Gemeenteraad Zuidplas stemt in met uitbreiding Van Der Spek

Het gewijzigde bestemmingsplan voor de uitbreiding van Vers- en Tuincentrum van der Spek aan de Bredeweg in Zevenhuizen is aangenomen door de gemeenteraad van Zuidplas. Slechts één raadslid (van NEZ) stemde tegen, de andere 28 raadsleden stemden voor het voorstel. Hiermee mag de ondernemer zijn bedrijf uitbreiden naar 10.000 vierkante meter.

Bij de vorige behandeling waren er veel twijfels over onder andere de economische haalbaarheid met de uitbreiding voor andere ondernemers in hetzelfde marktsegment en vroeg de raadscommissie over een onafhankelijk oordeel. In een zogenaamd Third Opinion van het bureau BRO bleek dat naar de toekomst de marktvraag zal toenemen voor alle ondernemers. BRO stelde wel dat de gemeenteraad alleen ruimtelijk en niet economisch mocht beoordelen. Volgens BRO is dit bij de wet zelfs verboden.

In korte bijdragen deden de raadsleden hun ruimtelijke beoordelingen en vooral verkeer bleek nogal een punt van aandacht te zijn. Pouwels (groep Pouwels) , Rodenburg (SP) en van Drenth (NEZ) vroegen aandacht voor het kruisende fietsverkeer, van Wijnen (VVD) maakte zich zorgen over de verkeersafwikkeling iets verderop en Damen (PvdA/GroenLinks) vroeg expliciet of het college de mobiliteitsvisie van dit plan wilde onderschrijven. Damen maakt zich zorgen over de reclame-uitingen van de ondernemer.

Molenaar(ChristenUnie/SGP) riep de ondernemers op om gezamenlijk een plan te maken om zo de klanten uit de regio aan te trekken. Klovert(D66) en Meppelink(CDA) waren nog korter over het plan en spreken de steun uit.

Wethouder Hordijk is blij dat het plan er nu door heen is, voor hem is het ruimtelijk een mooi plan! Hij vond wel dat de zorgen over het verkeer niet alleen op de ondernemer van der Spek moesten worden afgewenteld, het was de klagende gemeente Waddinxveen die zelf aan de overkant van de weg een groot park met grote logistieke dozen heeft neergezet. Toch kon hij volmondig namens het college het mobiliteitsplan onderschrijven. Hordijk legde de gemeenteraad uit dat er met het opstellen van het Verkeers Circulatie Plan voor het vijfde dorp ook gekeken wordt naar de verkeersafwikkeling van de Bredeweg en de daaropvolgende rotondes.

Door de steun van de gemeenteraad, met daarin ook de afhandeling van de zienswijzen van bezwaarmakers is een volgende stap gezet. Vraag blijft of deze bezwaarmakers in de toekomst nog verder in beroep gaan bij de Raad van State. Maar zolang de voorzieningenrechter dit niet stopt, kan Martien van der Spek starten met de uitbreiding van zijn bedrijf, na een lange tijd van gesprekken, plannen maken en bijschaven, onderzoeken en politieke debatten.

 

Advertentie