8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Nieuwe griffier en fractieadviseurs leggen eed of belofte af

Nadat eerder al de gemeenteraad was geïnstalleerd, hebben nu de fractieadviseurs de eed of de belofte afgelegd om deel te mogen nemen aan commissievergaderingen van de gemeenteraad. De fractieadviseurs kunnen in deze vergadering de raadsleden vervangen om, zeker voor kleinere partijen, de werkdruk te verdelen. Daarnaast mogen ze door de eed of belofte ook inzage hebben in geheime stukken om zo de fractie te adviseren bij onderwerpen.

Op dinsdagavond 19 april werden er in totaal 20 fractieadviseurs geinstalleerd door burgemeester Weber. Hoewel het erg ceremonieel lijkt is het afleggen van de eed (confessioneel) of de belofte (seculier) zweert of beloofd men zich aan de grondwet te houden, geheimen te bewaren en geen giften aan te nemen. Dit wordt ook al de zuiveringseed genoemd. Burgemeester Weber las eerst de wettekst voor uit de gemeentewet en daarna mocht iedere fractieadviseur de eed of belofte doen. De eed is confessioneel en de belofte seculier. Andere invullingen zijn bij de gemeentewet niet toegestaan.

Nieuwe griffier

Naast de hieronder genoemde 20 fractieadviseurs mocht de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Zuidplas haar belofte doen. Marie Louise Engelsman is door de gemeenteraad per 1 april aangesteld en komt van de provincie Utrecht af waar ze commissiegriffier was. De afgelopen periode heeft er door een commissie vanuit de gemeenteraad een uitvoerige wervings- en selectieprocedure plaatsgevonden. De werkgeverscommissie heeft de gemeenteraad voorgesteld Marie Louise aan te wijzen als griffier. De griffier ondersteunt de gemeenteraad, is de eerste adviseur van de raad en geeft leiding aan de griffie.

De vacature was ontstaan door het vertrek van Peter van Vugt die naar Veenendaal vertrok na bijna 12 jaar trouwe dienst in Zuidplas. De gemeenteraad had Evert Bunt aangesteld als ad-interim griffier en burgemeester Weber dankte Bunt voor deze periode : “Evert was een uitstekende invulling van de grote schoenen die oud griffier Peter van Vugt achter liet in november. Chapeau!”.

Burgemeester Weber neemt belofte af van Marie Louise Engels als nieuwe griffier van de gemeeneraad van Zuidplas

Lijst met fractieadviseurs

De onderstaande 20 inwoners zijn nu geïnstalleerd als fractieadviseur, mogelijk schuiven hiervan een aantal door naar de gemeenteraad als de wethouders van het nieuwe college bekend zijn geworden.

 1. de heer G.H. van der Knijff (CU/SGP)
 2. de heer A. Bakker (CU/SGP)
 3. mevrouw D. Rietveld (VVD)
 4. mevrouw L.B. Boogerman-Jongepier (VVD)
 5. de heer T.J.B.A. Ambachtsheer (VVD)
 6. de heer M.H. Bode (CDA)
 7. de heer M.J. Vermeulen (CDA)
 8. mevrouw F.C.J. Dijkema-Bonnet (CDA)
 9. mevrouw H.M. Frans (D66)
 10. de heer J. Huson (D66)
 11. de heer R. Adriaanse (D66)
 12. mevrouw M.F. Luijt (D66)
 13. de heer J. Maasdam (NEZ)
 14. de heer A. Laaij (NEZ)
 15. mevrouw N. den Hollander (PvdA/GL)
 16. de heer A.C. Stuivenberg (PvdA/GL)
 17. de heer M.J. van Ruitenburg (PvdA/GL)
 18. de heer J.J.G. Bovens (PvdA/GL)
 19. de heer R.H.R. Belterman (SP)
 20. de heer J.A. de Neef (SP)
Fractie adviseur Loura Boogerman-Jongepier (VVD) legt de belofte af

Advertentie