8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Zuidplas herdenkt tijdens dodenherdenking

In de vier dorpen van Zuidplas is op woensdagavond 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking geweest. Ieder dorp heeft het op zijn eigen manier georganiseerd en de publieke belangstelling, na 2 jaar geen openbare herdenking, was in de dorpen erg groot.

Moerkapelle

In Moerkapelle vindt de dodenherdenking traditioneel plaats aan het Raadhuisplein. De kinderen van de Rehobothschool en de Keijzersschool droegen gedichten voor. Na het signaal Taptoe, de traditionele stilte en het Wilhelmus hield dorpswethouder Jan Hordijk een toespraak. Na de kranslegging was er een defilé langs het monument.

Moordrecht

In Moordrecht is de herdenking traditioneel gestart met een stille tocht vanaf de Dorpskerk naar de oorlogsmonumenten aan de algemene begraafplaats. Na het signaal taptoe, de 2 minuten stilte en het Wilhelmus (door Kunst na de Arbeid) volgde de toespraak van dorpswethouder Jan Willem Schuurman. Ria Kuipers sprak daarna een declamatie uit met vervolgens een gedicht die door de st. Jozef basisschool werd voorgedragen. Na de kranslegging en defilé volgde in Dorpskerk het toneelstuk De Weg naar Huis.

Nieuwerkerk aan den IJssel

In Nieuwerkerk aan den IJssel werd de herdenking gestart met een stille tocht vanaf het gemeentehuis naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. Hier werd na het signaal twee minuten stil gestaan waarna het Wilhelmus door DKV werd gespeeld. Burgemeester Weber hield een toespraak (zie tekst onderaan artikel) en Lars Berghout droeg namens stichting Zo! een gedicht voor. Burgemeester Weber en kinderburgemeester Farid el Achrafi legden namens het gemeentebestuur een krans bij de naald en daarna legde de burgemeester met oorlogsveteraan uit Nederlands-Indië de heer Scharff een krans bij het Indië monument. Hierop volgde kransleggingen door de andere organisaties en het defilé.

Zevenhuizen

In Zevenhuizen was er voorafgaand een dansoptreden van Fabia Dance Center, het optreden van Shantykoor het Kraaiennest en werd de krans gelegd door dorpswethouder Daan de Haas. De Kleine Trompetter speelde passende muziek en het signaal Taptoe. Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus hield wethouder de Haas een toespraak gevolgd door gedichten van basisschool leerlingen van de Eendragt en ‘t Reigerbos.

Toespraak Han Weber

Herdenken 4 mei
Vandaag herdenken wij de burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord, of slachtoffer zijn geworden in de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-Indië en tijdens vredesoperaties nadien.

De oorlog, die al meer dan drie kwart eeuw geleden werd beëindigd.

In de stilte denken we aan diegene die zijn vermoord, uitgebuit en onderdrukt of door uitputting zijn omgekomen, aan wie zijn en haar leven heeft gegeven voor het terugwinnen van onze vrijheid waar ook ter wereld. En in gedachten stellen we ons de vraag hoe het toen zo ver heeft kunnen komen?

De groep inwoners krimpt, die deze oorlog nog heeft meegemaakt en kan navertellen. Mijn generatie en die na mij kunnen zich dan alleen op basis van die getuigenissen, de vele boeken, foto’s, films, documentaires, podcasts, ‘virtual reality’ beelden en tentoonstellingen in musea zich een beeld blijven vormen en zich proberen in te leven wat die oorlog heeft kapot gemaakt en welke diepe sporen het heeft nagelaten.

En nu met de oorlog in Oekraïne – een dag reizen van onze veilige huizen – is de betekenis van oorlog ineens voorstelbaar en invoelbaar, voor wie de oorlog alleen via de eerdergenoemde vormen van documentatie kent.
Elke dag zien we nu vanuit onze huiskamers op tv, krant, op onze smartphones de verschrikkingen van die oorlog: het op brute wijze doden van onschuldige burgers, de verwoesting van steden, van huizen, ziekenhuizen, het verzet tegen de onderdrukker, de propaganda en leugens, het verbod op de vrije pers, de vluchtende massale stroom Oekraïeners, de dreiging van nog meer terreur en de onzekerheid over hoe lang nog?

Dat vrijheid binnen 24 uur verdwenen kan zijn, de veiligheid van een volk direct is bedreigd, je kon je er nauwelijks een voorstelling van maken, maar sinds 24 februari wel.

Elke dag zien we gelukkig ook hoe we als samenleving naar onze vluchtende medemens omkijken door ze een veilig onderkomen aan te bieden. Een huis met een dak erop, veilig kunnen slapen. Geen luchtalarm, geen schoten en bommen, geen tanks door de straat, geen gevaar voor eigen leven omdat je je mening verkondigt of ergens voor uitkomt.

Juist in díe verbondenheid en het klaar staan voor de ander in nood en het opstaan tegen onrecht en terreur, daarin zit onze kracht als samenleving, als gemeenschap…ervan uitgaand dat we die kracht in positieve zin gebruiken.

Het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog gaf Nederland haar vrijheid terug. Vijf jaar lang was de democratie verdwenen. Wie eens in de Handelingenkamer op het Binnenhof is geweest, ziet de lege gapende plek in de bibliotheekkast, waar alle vergaderingen van de Tweede Kamer in boeken zijn vastgelegd. De verslagen van de vergaderingen van ‘40-‘45 ontbreken, want er was geen regering.

In onze democratie staat de bescherming van onze vrijheid voorop. Het stelt je in staat om voor je mening uit te komen, dat je respectvol omgaat met een ander, dat je naar elkaar luistert en begrip kunt hebben voor een andere afwijkende mening, je zelfstandig beslissingen kan nemen en een vrije keuze hebt en reflecteert, ja ook op je eigen gedrag. En als er fouten worden gemaakt er een rechter onafhankelijk beoordeelt of dat zo is en tot welke uitspraak dat leidt.

Vrij zijn betekent dus dat wijzelf controle hebben over de manier waarop regels en wetten worden gemaakt en hoe we bestuurd worden. Volgens filosoof en denker Spinoza is de democratische burger, die de collectief opgestelde wetten en regels te gehoorzamen heeft, zelfs vrijer dan zijn of haar tegenhanger in de anarchistische natuurtoestand!

Laten we morgen op 5 mei – en 77 jaar later – gebruiken om het belang van de democratie te onderstrepen, en om na te denken over manieren waarop we die verder kunnen verdiepen en aanscherpen. Dat de vrijheid– en niet de dictatuur van het eigenbelang – het waard is om te verdedigen en daar elke dag samen bij stil te staan.

Onze vrijheid beschermen in verbondenheid

Advertentie