8.5 C
New York
woensdag 19 juni 2024

Vestia verkoopt deel vastgoed Zuidplas  

Vestia tekende onlangs de overeenkomstmet de woningcorporaties Woonpartners Midden-Holland en Woonbron voor de overname van een deel van haar vastgoed in Zuidplas. Het gaat in totaal om zo’n 1772 eenheden waarvan 1640 woningen. De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders. De overname van het vastgoed draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in gemeente Zuidplas. De overdracht van het vastgoed vindt naar verwachting plaats op 30 september 2022. 

Arjan Schakenbos, voorzitter van de raad van bestuur van Vestia, over de overname: “Alle betrokken partijen hebben zich tot het uiterste ingespannen om tot een overeenkomst te komen vanuit een gezamenlijk belang; een goede volkshuisvesting. We zien in Woonpartners Midden – Holland en Woonbron professionele en betrokken woningcorporaties. Samen gaan wij ons inzetten voor alle huurders en het vastgoed in Zuidplas.” 

Onderdeel grotere verkoop
De overname is onderdeel van de het bestuurlijk akkoord voor de overname van Vestia-bezit in zes gemeenten. Dit tekenden minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle betrokkenen op 12 mei 2020. Vorige maand tekende Vestia de koopovereenkomst voor een deel van haar bezit in Brielle. En Vestia verkocht haar vastgoed in Pijnacker-Nootdorp, Westland, Barendrecht en Bergeijk. En nu dus een deel van haar vastgoed in Zuidplas. Vestia werkte de afgelopen jaren, samen met haar stakeholders aan structurele oplossing om in de toekomst weer de volkshuisvester te zijn die de huurders en gemeenten nodig hebben. De overname van een deel van het bezit in Zuidplas, is hier onderdeel van. 

Partner in prettig wonen
Woonbron en Woonpartners Midden-Holland: “We zijn blij dat we door de overname van woningen van Vestia kunnen bijdragen aan het behoud van de sociale huursector in Zuidplas. Voor onze nieuwe huurders zijn wij graag partner in prettig wonen. We zullen dan ook gaan kennismaken met deze bewoners, zodra de overdracht van Vestia rond is”.

Huurders Vestia
Na de overdracht heeft Vestia nog zo’n 1000 woningen, bedrijfsvastgoed en zorgvastgoed in Zuidplas. Deze huurders blijven bij Vestia. De financiële situatie van Vestia verbetert onder andere dankzij de verkopen en de leningenruil. Zo heeft Vestia geen saneringsstatus meer. Vestia kan dan ook weer meer betekenen voor deze huurders in Zuidplas. 

Overname leningen
Woonpartners Midden-Holland en Woonbron nemen naast het vastgoed een deel van Vestia’s leningen over voor de waarde van het vastgoed. Dit verbetert de balanspositie van Vestia.

Akkoord toezichthouders
De overeenkomst is getekend. Nu volgt het traject van goedkeuringen. De OR en de Huurdersraad Vestia geven advies. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dienen nog akkoord te gaan.

Onderhoud van de te verkopen woningen

“Uiteraard kunnen bewoners met hun reparatieverzoeken, overlastmeldingen of andere vragen bij ons terecht tot 1 oktober” laat de woordvoerder van Vestia weten na vragen van Gouwe IJssel Nieuws. Vestia gaat volgens haar de overgebleven 1000 woningen niet meer verkopen zoals dit eerder het plan was maar blijft eigenaar. Vestia benadrukt dat er alleen woningen en objecten in Nieuwerkerk aan den IJssel worden verkocht.

Gouwe IJssel Nieuws komt met een vervolg artikel waarbij meer duidelijkheid komt welke woningen verkocht zijn en een reactie van Wethouder Hordijk die heel veel uren in Vestia en het behoud van de sociale huurwoningen in Nieuwerkerk heeft gestoken.

Advertentie