8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Zuidplas gaat door met 4 wethouders – Zijlstra en Klovert nieuwe wethouders

De formatie in de gemeente Zuidplas gaat door met vier wethouders, twee daarvan zijn nieuw en twee zitten al in het college. Dat maakte formateur Dick Alblas op donderdagavond 19 mei bekend tijdens een persgesprek met de presentatie van het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Iedereen’. Over dit akkoord komt nog een apart artikel.

Alblas vertelde dat het een bijzonder proces was geweest en dat hij blij is dat er nu een coalitie akkoord ligt. Tweemaal zijn alle raadsleden bevraagd om input te leveren en Alblas vond het geen oppositie maar niet coalitie partijen. Daarbij werd door Schuurman benadrukt dat het geen raadsbreed akkoord is maar er wel genoeg punten in staan die door de niet onderhandelende partijen zijn aangedragen.

Voor Alblas zit de taak er op en kreeg van alle lijsttrekkers van ChristenUnie/SGP, VVD, CDA en D66 veel complimenten. Deze complimenten waren ook voor gemeentesecretaris Richard Heijdra en zijn medewerkers die soms tot laat met de politieke kopstukken hebben geholpen met het onderhandelen. Op de vraag waarom er bijvoorbeeld niet een extra wethouder kwam voor het vijfde dorp kwam het antwoord dat in de analyse dit nog niet nodig is en een extra wethouder alleen maar meer kosten meebrengt.

Van de huidige wethouders blijven Jan Willem Schuurman (CU/SGP) en Daan de Haas (VVD). Jan Hordijk (VVD) en Jan Verbeek (CDA) nemen afscheid. Verbeek wordt door partijgenoot Wybe Zijlstra opgevolgd. Zijlstra was eerder raadslid in Zuidplas. Winnaar D66 schuift Frans Klovert naar voren als kandidaat wethouder. Klovert zit vanaf 2014 in de gemeenteraad en was afgelopen vier jaar oppositieleider. De burgemeester heeft een integriteitsonderzoek laten uitvoeren naar de nieuwe wethouders en als de gemeenteraad 1 juni de kandidaten verkiest, kan men op 2 juni starten.

Taakverdeling

ChristenUnie SGP: kandidaat wethouder Jan Willem Schuurman

 • Werk en inkomen
 • Ruimtelijke ordening, inclusief ontwikkeling Zuidplaspolder
 • Volkshuisvesting
 • Economische zaken
 • Vergunningverlening
 • Financiën

VVD: kandidaat wethouder Daan de Haas

 • Verkeer en vervoer
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Ouderen
 • Landschap en recreatie
 • Grondbedrijf
 • Dienstverlening en bedrijfsvoering
 • Personeel en organisatie

CDA: kandidaat wethouder Wybe Zijlstra

 • Duurzaamheid en milieu
 • Onderwijshuisvesting
 • Vastgoed
 • Beheer Openbare ruimte
 • Handhaving
 • Sport
 • Public Affairs

D66: kandidaat wethouder Frans Klovert

 • Jeugd (hulp)
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs
 • Cultuur en erfgoed
 • Implementatie Omgevingswet
 • Inwoners en ondernemersparticipatie
 • Recreatieparken
 • Subsidiebeleid
 • Mantelzorg
 • Vrijwilligers

De voorzitter van het college is burgemeester Han Weber. Zijn portefeuille Bestuur en Openbare Orde en Veiligheid, bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie en integriteit van beleid
 • Communicatie en externe betrekkingen
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Wettelijke taken publieks zaken
Advertentie