8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Veel vragen bij informatieavond Middengebied “Vijfde Dorp” in Zuidplas

Er is veel animo van de inwoners van de gemeente Zuidplas om informatie te verkrijgen over het toekomstige vijfde dorp in het Middengebied van de Zuidplaspolder. Dat bleek uit de vele aanmeldingen die medewerkers van Zuidplas kregen op de informatieavond. Nadat de eerste avond snel ‘vol’ was werd er op woensdag 18 mei een tweede avond georganiseerd in Theater Swanla in Zevenhuizen.

De aard van de vragen verschillen nogal van aard, sommige inwoners wilden al komen inschrijven voor de woningbouw, anderen aanwezigen wilden vooral de locatie weten waar het kwam en meer weten over de gevolgen die het heeft voor hen. Een kleine groep aanwezigen woont in het middengebied en hebben wel wat vragen over hun eigen situatie zoals hoe zit het met het fijnstof als er straks een weg naast mijn huis komt. De reizigersbelangen vereniging Rover was ook van de partij en een andere vraag die leefde was of er een Knarrenhof kan komen.

Zuidplas is nog niet in staat om detailvragen te beantwoorden, de antwoorden op de prangende vragen soms zijn nog niet in detail uitgewerkt en moeten antwoorden nog wachten tot de vervolgbijeenkomsten.  Het plan staat nu nog als een stedenbouwkundig casco.

Eerste paal eind 2024

Marco van Lente, opgave manager van de gemeente Zuidplas, legt het tijdschema uit: In de loop van 2023 zal het omgevingsplan ter inzage komen te liggen, waarbij na inspraak en behandeling in de gemeenteraad zijn verwachting is dat eind 2024 of begin 2025 de eerste paal van het vijfde dorp daadwerkelijk geslagen kan worden.  In totaal is de verwachting dat het project van 8.000 woningen, een bos en twee nieuwe industriegebieden in 20 jaar gereed is.

Van Lente benadrukte dat de mobiliteit wel veel aandacht vraagt om het goed op te lossen. Vanuit Zuidplas is het Credo van eerst bewegen dan bouwen en daarom zal men al vroeg starten met de infrastructuur. Hij ziet wel dat er nog meer onderzoeken moeten komen en welke maatregelen er met de N219 en N457 moeten worden genomen. De provincie Zuid-Holland heeft hierover afspraken gemaakt met Zuidplas en daar staat ook een zak geld voor van 26 miljoen euro tegenover. Van Lente hoopt op de komst van een treinstation maar kan die niet garanderen. Voor hem zijn de fiets en het OV wel de belangrijkste vorm van vervoer.  Daarbij acht hij het niet uitgesloten dat auto’s aan de randweg blijven staan en het hart van het vijfde dorp niet in mogen.

Stedenbouwkundig casco

De stedenbouwkundige van Zuidplas, Hugo Hasper, vertelde vooral over de hoofdlijnen van het casco zoals dat er een kern komt op de oude kreekrug met een ringweg er omheen en daarbuiten wat meer ruimte voor grotere kavels. Een vraag was vooral, waar komt het dan? Tijdens de presentatie werden meerdere soorten kaartjes gebruikt en een windroos ontbrak. Hasper legde uit dat het hart rond de Middelweg/Bredeweg en de Zuidelijke Dwarsweg zal komen.

Hasper legde uit dat de industriegebieden Doelwijk II van een hogere milieucategorie zal worden en Gouwe Park II van een lagere. Het vijfde dorp zelf moet energie neutraal worden en in het noordelijke gedeelte (langs de N219) zal daarom zonnepanelen velden worden geplaatst. Volgens Hasper zijn windmolens in het gebied volgens de gemeenteraad een brug te ver.  

Diverse vragen zijn er over N219 zelf, daar is nu al veel drukte en wat gaat dit worden. Hier haalt de stedenbouwkundige het eerdere basisrapport aan waarbij modelstudies zijn uitgevoerd. Bij de Milieu Effect Rapportage (MER) zal dit verder onderzocht worden. Volgens hem wordt straks de Zuidelijke dwarsweg geen doorgaande weg maar vooral een snelfietsroute. Het vijfde dorp krijgt twee ontsluitingen op de N219, een bij waar straks ook Knibbelweg Oost ontsloten zal worden en in een later stadium komt er ook zuidelijk, in de buurt van de Geertruidahoeve, een aansluiting. Op de op- en afritten van de A20 bij Nieuwerkerk en op andere plekken van de N219 worden de rotondes vervangen voor verkeerslichten, wat de doorstroming beter maakt. De verwachting is dat de A20 in 2027 verbreed gaat worden en de oprit bij Nieuwerkerk wordt dan ook anders.

Er komen meer aanpassingen, de oprit naar de Moordrechtboog krijgt een betere aansluiting, de op- en afrit van de N219 bij de A12 krijgt uitbreiding en de N457 tussen de A20 en Westergouwe zal verdubbeld gaan worden. Daarnaast wordt er ook bekeken wat de verbetering qua intensiviteit gaat worden met de nieuwe A16/A13 voor de N219. Een inwoner laat gelijk weten dat de eerdere beloofde verbetering van de Moordrechtboog niet positief maar negatief uitpakte voor de drukte op de N219.

Een aanwezige vraagt of er ook woningen voor starters komen. Volgens Hasper is er in het bestuursakkoord de volgende afspraak gemaakt: 30% wordt sociale huur, 20% wordt betaalbaar koop tot de Nationale Hypotheek Garantie en 50% wordt huur in de vrije sector of koop boven de NHG. De verwachting is dat er 18.000 inwoners bij komen.

Waterhuishouding

David Biron van ingenieursbureau Witteveen en Bos legde aan de inwoners uit dat er uitgebreid is gekeken met het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente naar de enorme variatie aan peilbesluiten in het huidige gebied. Hij noemde de Zuidplaspolder een indrukwekkend en bijzonder gebied maar de manier van de waterhuishouding is ouderwets.

Biron ziet nu het water van laag hoog gaan en dat kan volgens hem anders. Als je in de geplande ‘Groene Schakel’ het peil anders instelt kan je het water van Laag naar hoog laten lopen. Hiermee kan je via vrij verval het water afvoeren zonder het van links naar rechts te laten verpompen.

In een schets laat hij zijn dat het idee is om algemeen peil op -6,2 meter NAP te zetten in de afvoeren en de vloeren op -5 meter onder NAP komt. Een van de aanwezigen vraagt zich af of er geen waterbergingen komen. Biron legt uit dat het dit een minimaal plan is en dat een waterberging in bijvoorbeeld de groene schakel wel een oplossing zou zijn.  De extra opslag is voor water is zijn aanbeveling.

Milieu Effect Rapportage

Zuidplas moet een Milieu Effect Rapportage (MER) laten opstellen voor bij het omgevingsplan. In dit MER worden de effecten van de ontwikkelingen in het Middengebied op de fysieke leefomgeving beschreven. De fysieke leefomgeving gaat over bijna alles buiten, dus: gebouwen, bodem, water, natuur, lucht, maar ook wegen en duurzame opwek van energie. Matthijs Vrij Peereman van bureau Sweco is aangesteld om deze MER op te stellen. Het onderzoek voor de MER gaat breder worden dan het basisplan. Er worden ook vier aanvullende alternatieven onderzocht die een meerwaarde kan hebben.

Vrij Peereman legt uit dat deze alternatieven ruimtelijk worden bekeken en uiteindelijk een besluit voor de financiële gevolgen zijn voor het bestuur van de gemeente. In de vier alternatieven worden bij elk gekeken of er verbeteringen kunnen worden aangebracht op het gebied van maximaal klimaat robuust, duurzame mobiliteit, duurzame energie en de groenblauwe Ruimte.

Na de presentatie van de alternatieven krijgt Vrij Peereman diverse vragen uit de zaal. Een van die vragen is over de mogelijkheid van het doortrekken van de metro. Hij legt uit dat er al een studie naar is geweest maar het langzamer is dan bijvoorbeeld de fiets of bus naar de trein. Raadslid Van Drenth (NEZ) vraagt hoe het zit met de vliegroutes van en naar Rotterdam The Hague Airport. Vrij Peereman is niet bekend met vliegroutes waarna in de zaal wat rumoer ontstaat. Hij kan uitleggen dat dit geluid van de vliegtuigen wel onderzocht te worden in de MER.

Verdere inspraak

Hein Pierhagen, de omgevingsmanager geeft meer uitleg over de inspraak. Hij heeft met diverse mensen in het gebied al gesproken en snapt soms de emotie van mensen als hij komt bij bijvoorbeeld een familiebedrijf na ruim 100 jaar zal gaan stoppen.

De aankomende tijd komt er op 2 juni een avond voor organisaties in sociaal-maatschappelijk domein en na de zomer komen er over thema’s avonden voor bewoners op de onderwerpen Identiteit, mobiliteit, de groene schakel, het profiel van het bedrijventerrein en het Koning Willem I bos.  De formele inspraak zal mogelijk zijn bij de ter inzagelegging van de MER en het Omgevingsplan. Meer informatie op de site van Zuidplas over het Middengebied.

Advertentie