8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Vestia splitst in drie nieuwe corporaties

Vestia splitst per 1 januari 2023 in drie nieuwe woningcorporaties: Hef Wonen in Rotterdam, Hof Wonen in Den Haag en Stedelink in Delft-Zoetermeer. De naam Vestia verdwijnt op die datum. De woningen die Vestia blijft houden in de gemeente Zuidplas vallen vanaf dan onder Stedelink.

Na de splitsing kunnen de drie zelfstandige corporaties weer meer investeren in onderhoud en verduurzaming van woningen, nieuwbouw en in betere buurten. De drie lokale organisaties staan nog dichter bij de huurders en andere stakeholders.Bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos: “We kijken er enorm naar uit om een nieuwe start te maken met de drie lokale woningcorporaties. Om zo meer te betekenen voor onze huurders en voor de grote volkshuisvestelijke opgave in onze regio’s. Wel doen we dat stap voor stap, want we kunnen niet alles in één keer.”

Structurele oplossing
Door het derivatendebacle uit 2012 had Vestia jarenlang beperkte financiële ruimte. Splitsen in drie afzonderlijke corporaties is onderdeel van de structurele oplossing voor het herstel van Vestia, waarvoor ook de woningcorporatiesector de handen ineensloeg. De oplossing bestaat uit een verlaging van de rentelasten van Vestia via een bijdrage van de corporatiesector door een leningenruil en het overnemen van woningen. Vestia splitst daarnaast in drie zelfstandige corporaties om het risico op het borgstelsel te verkleinen. In het borgstelsel staan allereerst corporaties en vervolgens gemeenten en het rijk garant voor corporaties die niet meer kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen.

Advertentie