8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Golfslag voor afscheidnemende wethouders Hordijk en Verbeek

Tijdens de officïele afscheidsreceptie van de wethouders Jan Hordijk (VVD) en Jan Verbeek (CDA) zijn beiden mannen met de gemeentelijke onderscheiding De Golfslag beloond voor hun lange tijd van inzet als gemeenteraadslid, fractieassistent en wethouder voor de gemeente Zuidplas en eerder in Nieuwerkerk aan den IJssel

Het college van B&W besloot deze onderscheiding te geven om de volgende reden: “Zuidplas is op lokaal, regionaal en provinciaal niveau door hen gediend in een tijdsgewricht van transitie, crises en weerstand. Er is een aantal complexe dossiers waar zij hun tanden in hebben gezet, zoals de decentralisatie van de Jeugdzorg, het programma Duurzaamheid & klimaatadaptatie, de regie op de ontwikkeling van de Zuidplaspolder, de woningbouwopgave, onderwijshuisvesting en het vraagstuk van permanente bewoning

Tijdens de drukbezochte receptie konden wethouders van andere gemeenten, bestuurders, het maatschappelijk middenveld en ambtenaren hen bedanken. Namens de medewerkers van de gemeente Zuidplas sprak gemeentesecretaris Richard Heijdra de beide Jannen toe met anekdotes uit het verleden en vol waardering voor de hoeveelheid van opgeloste dossiers.

Burgemeester Weber had afgelopen week al een speech in de gemeenteraad gehouden maar kwam daar nog uitgebreider op terug. Hij roemde de manier waarop Jan Verbeek en Jan Hordijk, ieder op hun eigen manier, toch veel voor elkaar hadden gekregen. Namens het directeuren overleg Zuidplas van het onderwijs dankte Riekelt Korf Jan Verbeek voor de zeer goede samenwerking.

Maar de grootste toespraak was toch wel van de kleinkinderen van Jan Verbeek die een rijmpje opzegde voor opa, die nu meer tijd gaat krijgen. De twee oudste kleindochters voerden voor de neus van opa en oma midden in de raadszaal een dansje op.

Toespraak kleinkinderen Jan Verbeek

Jan Hordijk dankte de vele mensen met wie hij samen had gewerkt, vol met herinneringen en smeuige details zoals het niet aan willen trekken van een zebrapak bij een verkeersactie. Maar hij blikte, net als Heijdra en Weber, even kort terug op de eerdere bedreigingen en wat dat voor hem en zijn vrouw had betekend. Verbeek bedankte, naast de ambtenaren, vooral ook de vrijwilligers en het maatschappelijke middenveld zoals de aanwezige voorzitters van sportverenigingen want zonder hun inbreng had hij het niet voor elkaar gekregen.

Advertentie