8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Zuidplas blokkeerde in het geheim de komst van darkstores

De gemeenteraad van Zuidplas heeft in het geheim een besluit genomen om via een voorbereidingsbesluit zogenaamde Dark Stores van flitsbezorgers te voorkomen dat deze bedrijven zich vestigen in de gemeente Zuidplas.

Door een voorbereidingsbesluit voor een bepaald gebied, in dit geval de gehele Zuidplas, te gebruiken, verklaard de gemeenteraad dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid waarin de gemeente de komst van deze Flitsbezorgsupermarkten gaat reguleren.

Daarnaast geeft de gemeenteraad bepaald “dat het verboden is het (bestaande) gebruik van de desbetreffende gronden en bouwwerken, of gedeelten daarvan, zoals dit bestond op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen naar: • om vormen of vestigingen van bedrijvigheid die blijkens hun reclame-uiting, presentatie, assortiment en/of bedrijfsvoering zijn te kwalificeren als flitsbezorgsupermarkt met dark stores“.

Het college van B&W mag van dit besluit afwijken bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning maar deze vergunning mag niet in strijd zijn met het te ontwikkelen omgevings plan. Door dit raadsbesluit heeft Zuidplas de deur geheel op slot gezet, een besluit dat in buurgemeenten Gouda en Rotterdam ook genomen is. Toch wordt er door deze bezorgers vanuit Capelle aan den IJssel (waar geen verbod is) al diensten aangeboden in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Flitsbezorgers zorgen ervoor dat klanten tot op late tijdstippen snel boodschappen kunnen laten bezorgen voor als men bijvoorbeeld iets vergeten is of onverwacht visite krijgt. De boodschappen worden dan vaak uit zogenaamde darkstores geleverd, winkels die niet voor klanten open zijn (behalve voor afhalen) maar dienen als een een minidistributiecentrum. In diverse steden zijn klachten over overlast bij afhalen, geluid bij het versturen en het rijgedrag van de bezorgers.

In Zuidplas heeft men, in tegendeel tot bijvoorbeeld Gouda, het verbod in een geheime raadsvergadering besproken en vastgesteld. Deze geheimhouding op het besluit werd door de gemeenteraad genomen tot 1 mei 2022. Daarna is het voorbereidingsbesluit heel kort op de gemeentepagina geplaatst en in de staatscourant gepubliceerd. De stukken zijn op de website van Ruimtelijkeplannen.nl terug te vinden.

Advertentie