8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Indrukwekkende voorstelling “kijk een trap naar boven” (video)

Simpel en heel kort maar indrukwekkend werd de geschiedenis van uiteindelijk 4 generaties in beeld gebracht tijdens de voorstelling : “kijk een trap naar boven” die werd uitgevoerd op 17 en 18 juni in de Dorpskerk van Moordrecht

Vanaf KNIL militair op de Molukken, via de boottocht, de aankomst op Lloydkade in Rotterdam naar kamp Vught, om uiteindelijk in Moordrecht te belanden. En van hier uit werden de volgende generaties gevolgd door alle ontwikkelingen en problemen tot aan de huidige tijd. Alle onderwerpen kwamen aan bod, de gijzelingen, de bezettingen, de hulpacties die in Nederland zijn opgezet door Molukkers, voor Molukkers.

Na een soms zware reis naar de huidige tijd, werd vooral de nadruk gelegd op de sterke (familie)banden binnen de Molukse gemeenschap en de Molukse cultuur, die ook voor de volgende generaties behouden moet blijven…

De voorstelling, die doorspekt was met typisch Molukse uitdrukkingen en uitspraken, werd er gevarieerd door de afwisseling van soms humorvol, soms dramavol toneelspel, afgewisseld met Molukse liederen, uitgevoerd door een band.

Over het toneelstuk zelf

Al langer was er een idee om een theaterstuk te maken met en door Molukkers in Moordrecht. Hierover heeft Ton van der Bildt regelmatig gebrainstormd met Piet Blonk, voorzitter en productieleider Theater voor Iedereen en verschillende personen uit de Molukse gemeenschap, zoals Joke Sapuletej- de Fretes, Chris Matitahatiwen en Charles Joseph.

Cultuur en geschiedenis

Zo ontstond in 2018 het idee om een theaterstuk te gaan maken met de Molukkers in het kader van 60 jaar Molukkers in Moordrecht (in 2021). Met bovengenoemde personen hebben wij ideeën uitgewisseld en de cultuur van de Molukkers uitgediept. Dit hebben we onder andere gedaan op basis van het begrip Oiale, waarbij Molukkers teruggaan naar hun wortels en roots. Dit werd vertaald in een zogenaamde 7 lagen structuur. Hiermee verbinden Molukkers hun identiteit aan de cultuur en geschiedenis. Dit alles vormde de basis een theaterstuk te maken met en door Molukkers.

Na enkele jaren van voorbereiding en gespreksvoering kwam Theater voor Iedereen in contact met Ron Habiboe, historicus. Hij was, na intensieve gesprekken, bereid het script te schrijven. Vervolgens heeft TVI mensen met een Molukse achtergrond benaderd mee te doen aan deze uitvoering.

Theaterstuk

Dit werd met veel enthousiasme ontvangen en al snel maakten mensen van TVI afspraken om met het theaterstuk aan de slag te gaan. Charles Joseph (hij heeft veel spelervaring bij diverse professionele producties) en Ton van de Bildt verzorgden de regie. Eind december 2021 zijn na een jaar Corona-onderbreking de repetities weer hervat. De spelers werkten hard om zich in de rol te verdiepen en het resultaat is er.

Het project is opgezet in het kader van 60 jaar verblijf van de Molukse gemeenschap in 2021. In 1961 kwamen de eerste Molukse gezinnen in de Ambonwijk van Moordrecht wonen. In de voorstelling staat een KNIL-gezin centraal waarin verschillende aspecten van het leven in het kamp en in de wijk worden behandeld. Ook de Molukse geschiedenis en de achtergronden van de politiek komen aan de orde.

Compilatie van aantal scenes uit het toneelstuk

Een uitgebreide fotoreportage is te vinden in dit Facebook album.

Advertentie