8.5 C
New York
vrijdag 23 februari 2024

‎Colleges Krimpenerwaard en Zuidplas positief om veerdienst Gouderak-Moordrecht in de vaart te houden

Het college van Krimpenerwaard heeft op 21 juni positief besloten om het contract met veerdienst Gouderak-Moordrecht te verlengen. Het college van Zuidplas heeft op 31 mei positief besloten over haar financiële deel van dit contract, tijdens het vaststellen van de zomernota. 

Beide besluiten zijn onder voorbehoud van vaststelling van beide gemeenteraden. Met deze verlenging leveren de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas ieder jaar een structurele bijdrage in het exploitatietekort van de veerdienst. De veerdienst is een belangrijke schakel tussen de twee woonkernen, zowel voor het sociale netwerk van inwoners als voor verenigingen, winkelend publiek en recreanten, daarom hebben beide colleges dit besluit genomen. Erik van Toor, directeur van Veerdienst Schoonhoven, heeft aangegeven er alle vertrouwen in te hebben dat het goedkomt en blijft voorlopig gewoon doorvaren.

Het huidige contract voor de veerdienst moet voor 1 juli 2022 worden verlengd. De colleges van Krimpenerwaard en Zuidplas willen dit contract verlengen tot 1 juli 2028, onder voorbehoud dat de raad instemt met het extra structureel budget. In de gemeente Zuidplas besluit de raad hierover tijdens de behandeling van de zomernota op 5 juli en in de gemeente Krimpenerwaard is dit op 6 juli tijdens de behandeling van de kadernota.

De veerdienst wordt verzorgd door Veerdienst Schoonhoven B.V., waar de gemeente Krimpenerwaard eigenaar van is. De komende jaren is een groter tekort voorzien dan vijf jaar geleden, namelijk € 160.000 ten opzichte van € 118.000 vijf jaar geleden. Dit komt onder andere door hogere brandstof-, onderhouds- en personeelskosten en als gevolg van lagere opbrengsten door de coronapandemie. In 2017 is de raad akkoord gegaan met het raadvoorstel om jaarlijks 60% van het begrotingstekort vanuit de gemeente Krimpenerwaard bij te dragen. De gemeente Zuidplas draagt jaarlijks 40% bij. Deze afspraak loopt tot en met het tweede kwartaal van 2022, waarna deze vervalt. Het doel van beide gemeenten is om deze afspraak te verlengen.

Advertentie