8.5 C
New York
zondag 28 mei 2023

Gemeente Zuidplas in de fout met opslag grond én aanleg vervuild pad

De gemeente Zuidplas heeft haar verontschuldigingen gemaakt aan de bewoners en ondernemers rond de Middelweg en Bredeweg. Het AD melde het al afgelopen weekend, voor de opslag van overgebleven grond van het Koningskwartier was geen vergunning aangevraagd. De opslag vond plaats bij de Zuidelijke Dwarsweg met de Bredeweg en is bedoeld voor de ontwikkelingen voor het vijfde dorp in het middengebied van de Zuidplaspolder.

Uit een brief die omgevingsmanager Pierhagen stuurde naar de bewoners en ondernemers blijkt dat zowel de opslag als de communicatie niet goed zijn verlopen: “Allereerst bent u hierover door de gemeente te laat geïnformeerd. Tevens is er door interne miscommunicatie geen rekening gehouden met het aanvragen van een vergunning voor deze werkzaamheden. Terecht heeft de gemeente hierover diverse vragen en opmerkingen ontvangen van bewoners en bedrijven in het gebied. Deze gang van zaken is niet passend bij onze ambities inzake de gebiedscommunicatie en wij bieden u hiervoor dan ook onze excuses aan.”. Op 24 mei is de aanvraag voor de vergunning gepubliceerd in de staatscourant.

Maar niet alleen is er zonder vergunning grond gestort, uit de brief blijkt dat het transportpad dat voor de stort aangelegd is methoutsnippers, ondanks gecertificeerd materiaal is vervuild met plastic. De omgevingsdienst OMDH heeft de gemeente opgedragen om dit schoon te maken, wat in juni is gebeurd. Volgens omwonenden zijn er vier vrachtwagens afgevoerd maar vrezen dat wat onder de grond ligt aan houtsnippers ook vervuild is.

Zuidplas kondigt echter in dezelfde brief aan dat het voornemens is om een tweede partij grond te willen opslaan. Pierhagen belooft de bewoners beterschap en een vergunning: “Vanwege de ontwikkelingen in het Middengebied alsmede een partij vrijkomende grond van de gemeente op een ander project is de gemeente voornemens om een tweede partij grond aan te voeren naar hetzelfde gebied in de komende zomerperiode. Hiervoor is tegelijk met voorgaand benoemde aanvraag ook een aanlegvergunning opgesteld en ingediend. De voorgenomen werkzaamheden worden niet eerder uitgevoerd dan nadat deze vergunning verleend is en u als bewoners 2 weken vooraf bent geïnformeerd over de aanvang van de werkzaamheden”.

Advertentie