8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Minister de Jonge prijst samenwerking bij plannen vijfde dorp (video)

Minister Hugo de Jonge prijst de samenwerking van de gemeente Zuidplas, de Provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard bij de plannen van het bouwen van een vijfde dorp in het middengebied van de Zuidplaspolder. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zei dit tijdens een werkbezoek aan Westergouwe en de Zuidplaspolder.

Volgens de minister gaat dat op veel plekken wel anders en daarom is dit een voorbeeld van hoe door samenwerking het mogelijk wordt om deze 8.000 woningen te gaan bouwen. De Jonge legde uit dat er in totaal 900.000 woningen nodig zijn en dat dit niet alleen in stedelijk gebied of bijvoorbeeld de oude lijn (de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht) gebouwd kunnen worden.

De minister benadrukte aan wethouder Schuurman en burgemeester Weber dat 8.000 woningen wel het maximale is voor het gebied en dat het goed is dat de massale plannen van eerder (30.000 woningen) niet doorgaan. De Jonge is blij dat er 30% sociale woningbouw komt en het totaal van betaalbare woningen uitkomt op 50%. De minister wil dit zo klimaatadaptief bouwen in het gebied. Dijkgraaf van der Klugt legde de minister uit dat in plaats van de vele peilbesluiten er straks nog maar 1 nodig is.

Minister De Jonge werkt aan een nationale maatlat voor klimaatadapatief bouwen, op advies van de Unie van Waterschappen en deltacommissaris Peter Glas. Naar schatting 820.000 woningen van de circa 1 mil-joen woningen die tot 2030 zijn voorzien, staan gepland in risicovol gebied als je kijkt naar het waterbe-heer. Tot nu toe wordt bij locatiekeuzes voor woningbouw nog nauwelijks rekening gehouden met het bo-dem- en watersysteem en de gevolgen van klimaatverandering op de lange termijn.

Advertentie