8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Harde afspraak dat crisisnoodopvang in sporthal de Zuidplas op 1 oktober stopt

Burgemeester Han Weber heeft inwoners van Moordrecht bij een informatieavond afgelopen donderdag aangegeven dat hij een harde afspraak heeft met de veiligheidsregio over de duur van de opvang. De crisisnoodopvang in Sporthal de Zuidplas stopt uiterlijk op 1 oktober. Een week later is de hal dan weer beschikbaar voor de Moordrechtse sportclubs.

Crisisnoodopvang

Oegstgeest en Zuidplas geven twee manden lang onderdak aan een groep van ongeveer 75 nareizende vluchtelingengezinnen. Het gaat om tien tot vijftien gezinnen, met relatief veel kinderen. Van deze gezinnen is één van de partners al in Nederland geaccepteerd als vluchteling en hij of zij verblijft in een asielzoekerscentrum. De rest van het gezin is nagereisd en is nog in de procedure om toegelaten te worden. Zij wonen in deze periode nog niet bij hun partner. Oegstgeest geeft in augustus opvang. In september verblijft de groep in sporthal de Zuidplas in Moordrecht.

Informatieavond

De informatie-avond werd door zevenendertig inwoners bezocht. Ze wilden bijvoorbeeld weten of partners die op bezoek komen voor overlast zorgen. Cor Verboom van de Veiligheidsregio vertelde dat de ervaring met soortelijke groepen op andere lokaties is dat partners vanwege de hoge reiskosten niet vaak kunnen komen. Ook is er geen sprake van overlast. Sommige inwoners vertrouwden er niet op dat de vluchtelingen na 1 oktober weer weggaan. Burgemeester Weber benadrukte daarop dat hij daarover een harde afspraak heeft gemaakt met de Veiligheidsregio.

Woningnood

Veel van de vragen ging over de woningnood. Men is bang dat de toewijzing van woningen aan vluchtelingen er voor zorgt dat jongeren uit Moordrecht minder kans hebben op een woning. De kans dat de vluchtelingen uit deze crisisnoodopvang daarna ook in Moordrecht komen is zeer klein. Wel gaf Weber aan dat de woningnood, inclusief de huisvesting van vluchtelingen, in heel Nederland een fors probleem is. Hij benadrukte dat er in Zuidplas wel relatief veel nieuwe woningen gebouwd gaan worden.

Sportclubs

In de maand september kunnen de sportverenigingen niet in sporthal de Zuidplas sporten. Volgens Jerry van Würsten van de Sportstichting  gaat het maar om vier verenigingen die daar last van hebben. “De korfbal komt bijvoorbeeld pas na de herfstvakantie naar binnen”. Met de vier verenigingen is Van Würsten in overleg om voor een maand een andere zaal te vinden. De zwemles kan doorgaan, maar omkleden moet buiten in een tent gebeuren. Dat is nodig omdat het zwembad op geen enkele manier in verbinding mag staan met de sporthal. “Daarmee voorkomen we dat vluchtelingenkinderen, die niet kunnen zwemmen, toch per ongeluk in het zwembad terecht komen”, legt Cor Verboom uit.

Vrijwilligers

Hoewel het nog maar twee weken bekend is, hebben al meerdere inwoners zich aangemeld als vrijwilliger. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met het uitserveren van het eten, dat allemaal door een cateraar wordt aangeleverd. Ook hebben inwoners en verenigingen al aangeboden om te helpen bij het organiseren van sport en recreatie voor de vluchtelingengezinnen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de gemeente Zuidplas.

Napraten na de informatie-avond crisisnoodopvang in de Zuidplas

“Beetje negatief”

Na afloop waren de reacties van de deelnemers heel kenmerkend voor de sfeer in de Nederlandse samenleving als geheel. Sommige inwoners gaven aan mee te leven met de gezinnen die opgevangen worden. “Mooi dat we als Moordrecht hulp geven aan mensen die in de problemen zitten”. Zij vonden ook dat de reacties uit de zaal soms wel wat negatief waren. Aan de andere kant waren er ook mensen die achteraf aangaven er geen vertrouwen in te hebben dat de opvang op 1 oktober ook daadwerkelijk stopt. De meesten gaven aan het wel te waarderen dat inwoners geïnformeerd worden. De gemeente heeft aangeven aan het eind van de maand nog een bijeenkomst te willen houden als blijkt dat daar behoefte aan is. Zo kunnen ook inwoners die nu op vakantie zijn hun vragen nog stellen.

Advertentie