-->
8.5 C
New York
woensdag 5 oktober 2022

VVD stelt vragen over mogelijke vestiging extra statushouders

De gemeenteraadsfractie van de VVD Zuidplas heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke vestiging extra statushouders. De liberalen hebben deze vragen na een artikel in het AD Groene Hart van 3 augustus j.l. Hierin valt te lezen dat de burgemeesters van de 18 gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands-Midden afspraken hebben gemaakt over het versneld aan een woning helpen van statushouders (vluchtelingen mét een verblijfsstatus.

1. Dient Zuidplas, naar aanleiding van deze gesprekken, ook een extra aantal statushouders te vestigen (bovenop de wettelijke taakstelling)? En zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

2. Is de gemeenteraad aan zet, wanneer het college voornemens is meer statushouders dan de wettelijke taakstelling te vestigen in Zuidplas?

Een evt. aanvullend aantal te vestigen statushouders komt bovenop de reeds bestaande taakstelling. Hierover informeerde U ons met info nota B1380, waaruit bleek dat er in 2021 een achterstand was opgelopen (welke in januari 2022 ingehaald zou worden), maar ook dat er in het 1e half jaar van 2022 37 statushouders in Zuidplas gehuisvest moesten worden.

VRAGEN:

3. Hoe staat het met het vestigen van deze 37 statushouders? Zit Zuidplas hier op schema?

4. Hoeveel statushouders moeten er, naast de mogelijke afspraken uit vraag 1, in 2022 nog gehuisvest worden?

AANVULLENDE VRAGEN

5. Hoe verhoudt deze ‘aanvullende’ groep mogelijke statushouders zich tot de eerder genoemde taakstelling (cfm. art 17 lid 2 van de Huisvestingsverordening Zuidplas 2019)? Is het college het met de VVD eens dat er geen enkele wettelijke verplichting is om, bovenop de bestaande (en ook al verhoogde) taakstelling, statushouders te vestigen in Zuidplas?

6. Hoeveel mensen / gezinnen wachten er in Zuidplas momenteel op een sociale huurwoning?

7. Wat is in Zuidplas de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning, gesplitst in woningenzoekenden mét en zonder urgentie?

8. Wat zijn, met inachtneming van het antwoord op vraag 1, de gevolgen voor deze wachttijden?

Advertentie