-->
8.5 C
New York
woensdag 5 oktober 2022

Politiek Zuidplas verrast over vluchtelingen in Van der Valk Nieuwerkerk – veel kritiek naar COA

De raadsfracties in de gemeenteraad van Zuidplas is er veel verbazing over de aanwezigheid van 42 asielzoekers in het hotel Van der Valk in Nieuwerkerk aan den IJssel. De gemeenteraadsleden wisten niets van de vluchtelingen. Gouwe IJssel Nieuws igng een rondje langs de acht partijen die de onderstaande reacties gaven:

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP is verrast dat er 42 vluchtelingen zijn ondergebracht in het Van der Valk hotel in Nieuwerkerk ad IJssel. ChristenUnie/SGP is verrast dat er 42 vluchtelingen zijn ondergebracht in het Van der Valk hotel in Nieuwerkerk ad IJssel. Ook de gemeente Zuidplas was hier vooraf niet van op de hoogte gebracht. Dat is niet vertrouwenwekkend. Daarmee is er geen gelegenheid geweest om inwoners vooraf te informeren en te betrekken en om andere voorbereidingen te treffen. Inwoners kunnen daarom net als wij verrast zijn of worden met dit bericht.

Wij zijn ten eerste blij dat deze vluchtelingen -tot waarschijnlijk eind augustus- zijn opgevangen en dat de gemeente oog heeft voor de noden van de mensen en ze snel en adequaat helpt met wat er nodig is.

Wel betreuren we de rol van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) hierin. Het COA had vooraf de gemeente moeten informeren, om gezamenlijk hierin op te kunnen trekken. Als gemeente bieden we de helpende hand, maar wel in goede samenwerking met andere overheidsinstanties. Deze boodschap is vanuit de gemeente inmiddels duidelijk overgebracht aan het COA. Zo horen overheden namelijk niet met elkaar om te gaan.

VVD

De VVD Zuidplas heeft met verbijstering kennisgenomen van de onaangekondigde asielopvang van 42 personen in Hotel van der Valk in Nieuwerkerk aan den IJssel. Gisteren bleken deze personen, na bemiddeling van het COA, reeds een maand in het hotel te verblijven. De gemeente bleek hier niet van op de hoogte gesteld te zijn.

Onze gemeente neemt al langere tijd haar verantwoordelijkheid voor problemen in de asielketen. Zo is er de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het voormalig Rabobank-gebouw, als ook de crisisnoodopvang in de sporthal in Moordrecht. Daarnaast weten wij dat onze gemeente voortdurend in gesprek is met het COA over geschikte opvanglocaties. Op initiatief van de VVD heeft de gemeenteraad hier wel eisen aan gesteld. Een evt. opvang van asielzoekers kan in Zuidplas alleen onder strenge voorwaarden (rekening houdende met capaciteit voor zorg, scholing en openbare orde) gerealiseerd worden. Dit staat dan nog los van de wettelijke taakstelling om jaarlijks aan een aantal statushouders een woning toe te wijzen. Zuidplas voldoet al jaren aan deze verplichting.

Hier ligt de bal echter bij de landelijke overheid. Zij is verantwoordelijk voor de instroom van vluchtelingen, als ook een evenwichtige verdeling van de hiervoor benodigde asielopvang. Met de huidige instroom zijn er onmogelijk voldoende opvangplaatsen, dat is dus alleen het Rijk aan te rekenen. Als het bad overstroomt moet je de kraan dichtdraaien en niet uitsluitend blijven dweilen of het water naar de gemeentes sluizen.

CDA

CDA Zuidplas is verbaasd dat de gemeente niet door het COA is ingelicht over de asielopvang van 42 personen in Hotel van der Valk in Nieuwerkerk aan den Ijssel. ‘Het is niet zo dat deze mensen gister zijn ondergebracht, maar een maand geleden, zonder enige vorm van communicatie vooraf aan de gemeente, dat is voor geen enkele partij wenselijk en mag niet gebeuren!’ aldus Benno de Ruiter, fractievoorzitter CDA Zuidplas. ‘Hier heeft het COA vreselijk verzuimd in haar taak’

De gemeente Zuidplas neemt al een lange haar verantwoordelijkheid voor problemen in de asielketen, welke een verantwoordelijkheid is van het rijk. Denk bijvoorbeeld aan de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen in Nieuwerkerk aan den Ijssel, de aankomende noodopvang in de sporthal in Moordrecht. Ook qua huisvesting doet Zuidplas ongelofelijk haar best om de afspraken met het rijk na te komen.

De landelijke overheid is verantwoordelijk voor instroom van vluchtelingen. Het kan en mag niet zo zijn dat door drang en dwang de gemeente de problemen van de overheid gaat oplossen. Door dit wel te doen legt dit een druk op de gemeente welke niet redelijk is. Daar is geen enkele partij bij gebaat.

D66

D66 Zuidplas heeft vernomen dat het COA sinds 18 juli meerdere vluchtelingen heeft ondergebracht in het Van der Valkhotel te Nieuwerkerk aan den IJssel. Onze fractie erkent dat er een structureel vluchtelingenprobleem is. We zijn bereid om proactief mee te denken aan een oplossing.

We roepen de regering op tot een gestructureerd en uitlegbaar ‘noodbeleid’. Het onaangekondigd passeren van de gemeentelijk organisatie is onacceptabel. De asielzoekers worden door het handelen van het COA geschaad. Basisbehoeftes zoals medische zorg en een passende begeleiding zijn door deze handelswijze niet gewaarborgd.

Onze fractie is blij dat het college en de ambtelijke organisatie hard hebben gewerkt om deze situatie onder controle te krijgen!

NEZ

NEZ is zoals waarschijnlijk velen met ons zeer verrast en verbaasd omtrent de gang zaken bij het onderbrengen van deze groep vluchtelingen. Wij zijn zeer zeker boos over de klaarblijkelijk totale nul-communicatie vanuit diverse partijen, het COA voorop. Absoluut niet handig gezien de huidige tijdsgeest.

Wil je voor deze problematiek draagvlak onder inwoners gaan verliezen, dan moet je als overheid op deze wijze hiermee doorgaan. We hopen snel het juiste verhaal te horen, over het nu en het straks, zodat wij als gemeente humanitair en gericht kunnen handelen.

PvdA/GroenLinks

Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente niet geïnformeerd is over de komst van deze 42 mensen. Hiermee verspeelt het COA veel goodwill bij bestuurders, maar ook bij omwonenden. Bovendien vinden wij het erg jammer dat het COA nu ineens wel kleine groepen wil plaatsen, hetgeen beter past in kleinere gemeenschappen, terwijl dat eerder geen optie was. We begrijpen dat de in Zuidplas ontstane situatie zich ook in andere gemeenten voordoet en keuren deze werkwijze van het COA af.

Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat alle betrokkenen zich blijven realiseren dat het hier om mensen gaat. We zijn er als maatschappij voor verantwoordelijk dat mensen op een waardige manier behandeld worden en dat eenieders veiligheid gewaarborgd wordt. We willen dan ook onze waardering uitspreken voor de manier waarop Wethouder Schuurman en de betrokken medewerkers met deze situatie zijn omgegaan in de afgelopen dagen. Er is gezorgd voor de noodzakelijke hulp en de gemeenteraad en inwoners zijn goed geïnformeerd.  Wij vinden het terecht dat het college het COA aanspreekt en de gemaakte kosten bij hen zal declareren.

SP

Wij zijn vol verbazing over de communicatie van de kant van het COA. Zuidplas heeft altijd welwillend tegen het opvangen van asielzoekers en vluchtelingen gestaan. Waarom heeft het COA niet eerder iets laten weten van deze groep mensen?

Verder hadden we vragen over de veiligheid van de asielzoekers. Wij zijn tevreden met de voortvarendheid waarmee het college dit heeft opgepakt. Het menselijke aspect staat bij de SP voorop.

Groep Pouwels

Teleurstellend dat er klaarblijkelijk een maand overheen gaat voor dat we hier openlijk van weten.

Wat mij betreft moet vooral duidelijk worden wie welke informatieplicht had en moet er duidelijkheid komen over waar het is misgegaan in de informatievoorziening. Dit lijkt mij essentieel om te leren en om de communicatieprocedures te herevalueren.

Ongeacht het onderwerp en de politieke opvattingen is het ongehoord dat een initiatief op deze schaal in onze gemeente een maand lang onopgemerkt blijft. In deze zit ik nu met meer vragen dan antwoorden. U mag ook weten dat dit mij ook persoonlijk aan het hart gaat en dat ik niet vind dat alleen het COA over de zorg van deze mensen gaat, maar dat wij ook meer verantwoordelijkheid moeten nemen.

Advertentie