8.5 C
New York
zaterdag 25 mei 2024

Sluipverkeer geweerd op Zuidplasweg, Tweede Tochtweg en Verbindingsweg tijdens spits in Nieuwerkerk

De Gemeente Zuidplas gaat vanaf maandag 22 augustus tijdens de spitsuren het sluipverkeer weren op de Zuidplasweg, de Tweede Tochtweg (tussen de Parallelweg en de ringvaart) en de Verbindingsweg in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Tijdens de spitsuren (07:00-09:00 en 16:00-18:00) geldt er een inrijverbod vanaf de N219 op de Zuidplasweg, met uitzondering van fiets- en bestemmingsverkeer. Daarnaast geldt er vanaf 22 augustus tijdens spitsuren een inrijverbod vanaf de Parallelweg Zuid op de Tweede Tochtweg en de Verbindingsweg, met uitzondering van fiets- en bestemmingsverkeer. Door deze maatregel is er minder autoverkeer op de momenten dat veel fietsers deze wegen gebruiken, en neemt de kans op gevaarlijke situaties af. Hierdoor zal verkeer, wat de A20 vanuit Moordrecht probeert te vermijden vast lopen nabij Hotel van der Valk op de Parellelweg Noord.

Fietsstraat

Deze maatregelen zijn vooruitlopend op de reconstructie van de Zuidplasweg als fietsstraat. Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp (VO) daarvoor gereed. Dit ontwerp is ontwikkeld op basis van de wensen van de bewoners uit de buurt. Inwoners kunnen het ‘Zuidplasweg – voorlopig ontwerp‘ hier alvast bekijken. Eind augustus bespreekt de gemeente Zuidplas tijdens een inloopavond het VO met de omwonenden. Na afronding van de ontwerpfase begint Zuidplas met de voorbereiding van de werkzaamheden. 

In september wordt op de website van Zuidplas het definitieve ontwerp voor de Zuidplasweg gepubliceerd met de planning van het werk. De omwonenden ontvangen hierover een brief.

Advertentie