-->
8.5 C
New York
woensdag 5 oktober 2022

Raad Zuidplas terug van Reces (slot): Wat zijn de speerpunten per partij

De gemeenteraad van Zuidplas is langzaam weer terug aan het komen van het reces. Op 5 juli was de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie en afgelopen week was de eerste bijeenkomst al weer. Daarom ging Gouwe IJssel Nieuws een rondje langs de fractievoorzitters met een paar vragen en vandaag de eerste vraag : Wat zijn de speerpunten voor uw fractie voor de aankomende periode?

ChristenUnie/SGP – Cock van der Spek
De speerpunten waar CU/SGP de komende periode zich mee bezig gaat houden zijn:
1. Zorg voor elkaar
2. Wonen voor iedereen
3. Groenere leefomgeving
4. Van woorden naar daden

Ad 1. In de zorg voor elkaar willen we de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg verbeteren
Ad 2. Van starters tot ouderen, iedereen moet een passend huis kunnen vinden in Zuidplas
Ad 3. We willen meer budget voor groen om bv meer bomen te planten
Ad 4. Duurzaamheid stimuleren en voorkomen van energie armoede

VVD – Annika van Gerwen
Speerpunten aankomende periode:
– meer woningen voor jongeren en middeninkomens
– meer ruimte voor ondernemers
– vermindering regeldruk rondom evenementen
– versterken winkelgebieden en realisatie tweede supermarkt Zevenhuizen
– herontwikkeling stationsgebied Nieuwerkerk
– verkeersveiligheid en -doorstroming
– lage belastingen

CDA – Benno de Ruiter
De komende periode gaan wij nog meer in gesprek met inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Horen wat er speelt en leeft in de dorpen. Ons uitgangspunt blijft werken aan ‘krachtige dorpen’ Wij gaan meer naar buiten en minder naar binnen (gemeentehuis). Onze fractievergaderingen willen wij in alle dorpen op diverse locaties gaan doen. Benader ons dus ook gerust, wij komen graag langs. Contact ons via de socials of www.krachtigedorpen.nl

D66 – Mark Claveux
De D66 fractie zal zich inzetten om het coalitie akkoord uitgevoerd te krijgen. Daarbij is er een speciale aandacht voor: Onderwijs, zoals een goede huisvesting, veiligheid rond scholen en volledig middelbaar onderwijs. Daarnaast blijft cultuur belangrijk; ook in moeilijke (financiële) tijden wordt iedereen blij wanneer het er is, of het nu gaat om monumentale gebouwen, theater of muziek. Als derde punt is er duurzaamheid en klimaatadaptatie; letterlijk van levensbelang.

Nieuw Elan Zuidplas – Paul van Drenth
NEZ heeft veel zaken die de komende tijd nog meer aandacht behoeven dan de vorige raadsperiode. Deels een doorzetten en onderhouden van oud beleid dat nu, door de huidige omstandigheden en actualiteit, piepjong beleid is. De komende tijd gaan wij, gefaseerd, grotere en/of urgente dossiers oppakken. Denk hieraan in de trend van NEZ-dossiers zoals Openbare en opengestelde toiletten, aanpak Dalen en Velden, Raadhuisplein. Onze aandachtsvelden zijn te vinden op www.NEZuidplas.nl.

PvdA/GroenLinks – Denise Lelieënhof
De aankomende periode staan wij als Zuidplas voor een immense woningbouwopgave. Ons speerpunt hierin is dat we ervoor willen zorgen dat iedere inwoner van Zuidplas een passende woning kan vinden. Dit doen we door het bouwen van voldoende sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en andere initiatieven zoals Tiny Houses, Knarrenhof en tijdelijke woningbouw te ondersteunen.

SP – Serena Rodenburg
Als SP inwoners te ondersteunen in zowel beleid, onze kritiek op het beleid, maar ook door het organiseren van acties. Zo maken de inwoners van Moordrecht zich nogsteeds druk om de herontwikkeling van de vijftiger jaren wijk, is Moerkapelle slecht toegankelijk met OV, snakt Zevenhuizen naar een tweede supermarkt en een veilige route naar de basisschool en is er Nieuwerkerk niet genoeg ruimte voor iedereen om (in verenigingsverband) te sporten. (Energie) armoede verdiend blijvend onze aandacht.

Groep Pouwels – Sep Pouwels
Komende tijd zullen wij naast vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid ons inzetten voor een bredere welvaart! Daarbij vormen infra, welzijn, duurzaamheid en gelijke kansen in de samenleving een onmisbare schakel tussen deze waardes. Wij zullen meer aandacht willen voor inclusiviteit, participatie en dienstverlening.

Advertentie