8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Expertpanel voor ontwikkeling Middengebied (vijfde dorp) in de Zuidplaspolder

Vier experts verbinden zich als deelnemer aan het expertpanel Middengebied om langdurig bij te dragen met reflectie, kennis en netwerk rondom de ontwikkelingen van het vijfde dorp in het Middengebied in de Zuidplaspolder.

Gedurende de looptijd van de Opgave Ontwikkeling Middengebied in de Zuidplaspolder wordt het
projectteam vanaf 8 september 2022 bijgestaan door een expertpanel. Dit panel bestaat uit experts met kennis over één van de innovatieonderwerpen die centraal staan binnen de opgave.

Burgemeester Han Weber, voorzitter van het expertpanel, is zeer tevreden met het aantrekken van
de eerste vier leden van het expertpanel: ‘Het is van belang om de opgave Middengebied ook te
toetsen aan de markt, zodat we de beste oplossingen kiezen voor actuele vraagstukken. Om dit
goed te doen hebben we ervoor gekozen om een expertpanel samen te stellen met onafhankelijke
deskundigen die kritisch meekijken met de ontwikkeling en ons helpen met het opzetten én
uitbouwen van een netwerk
’.

De experts geven gevraagd én ongevraagd advies, staan de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de opgave bij met raad en daad en zetten hun netwerk in om kennis en kunde aan te boren ten gunste van de ontwikkeling in het Middengebied. Elk lid wordt gevraagd voor de termijn van minstens een jaar, waarbij de verlening van deelname wordt bepaald door de fase waarin de opgave zich bevindt en de toegevoegde waarde van de persoon en diens netwerk aan het expertpanel.
Het expertpanel bestaat uit:

  • Koos Biesmeijer – hoogleraar natuurlijk kapitaal – Universiteit Leiden
  • Peter Boelhouwer – hoogleraar housing systems – TU Delft
  • Jan Rotmans – professor transities & duurzaamheid – Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Geert Teisman – professor complexe besluitvorming en procesmanagement – Erasmus
    Universiteit Rotterdam

Wethouder Jan Willem Schuurman, portefeuillehouder Opgave Ontwikkeling Middengebied: “In het
Vijfde Dorp, middenin de Zuidplaspolder, realiseren we woningen voor alle doelgroepen in een
dorpse en landschappelijke omgeving met groen en water, waar mensen werken, recreëren, elkaar
ontmoeten en alle voorzieningen goed kunnen bereiken. Tegelijk investeren we in het landschap,
met veel aandacht voor het klimaatvraagstuk, de figuurlijke én letterlijke verbinding met de
bestaande dorpen, mobiliteit en de duurzaamheidsopgaven. We voegen kwaliteit toe in de polder
door een toekomstbestendig en robuust watersysteem en biodiversiteit. We zijn erg blij dat deze
experts zich committeren aan deze opgave”.

De komende periode wordt het expertpanel verder uitgebreid met deskundigen op het gebied van onder`andere energiesystemen en sociologie. Meer informatie is te vinden op
www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder

Advertentie