-->
8.5 C
New York
woensdag 5 oktober 2022

CDA Zuidplas: Start nu al met huur- en koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners

CDA Zuidplas vraagt aandacht voor de huisvestingswet, waarin de mogelijkheid geboden wordt om in de toekomst meer huur- en koopwoningen toe te wijzen aan de eigen inwoners en mensen met een cruciaal beroep. Naar aanleiding hiervan heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

De huisvestingswet van minister Hugo de Jonge is op dinsdag 13 september naar de Kamer gegaan. De nieuwe wet biedt gemeenten meer ruimte om huizen toe te wijzen aan eigen inwoners. Dit geldt voor zowel huur- als koopwoningen.

De huidige wet geeft gemeenten al de mogelijkheid om huurwoningen toe te wijzen aan mensen die een economische of maatschappelijke binding hebben met de plaats. Alleen mag nu slechts een kwart van het aanbod worden gereserveerd voor inwoners van de eigen gemeente. Dat wordt straks de helft. Daarnaast mogen gemeenten straks ook koopwoningen reserveren voor hun eigen inwoners. Nu geldt die mogelijkheid alleen voor huurwoningen.

De wetswijziging moet volgend jaar al ingaan. Alhoewel de wet eerst nog moet worden aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer, vindt de CDA-fractie het cruciaal alvast aan de slag te gaan met het voorstel. De huisvestingswet geeft namelijk een positieve impuls aan de leefbaarheid van onze dorpen.

Het CDA wil daarom nu al naar de mogelijkheden kijken en plannen maken. Zodat de gemeente in de startblokken staat zodra de wet van kracht is en dan direct in kan spelen op de nieuwe mogelijkheden

Vragen:

1. Is het u bekend dat de huisvestingswet op 13 september naar de Kamer is gegaan?

2. Is het u bekend dat binnen dit voorstel door een wetswijziging ruimte wordt gegeven om meer huur- en koopwoningen toe te wijzen aan de eigen inwoners?

3. Bent u het met het CDA eens dat het, ook al moet de wet nog worden aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer, cruciaal is om als gemeente hier met het oog op de leefbaarheid nu al op in te spelen door plannen te maken, zodat wij zo spoedig mogelijk nadat de wet wordt aangenomen tot implementatie kunnen overgaan?

4. Als u met ons eens bent dat dit cruciaal is, op welk moment en op welke wijze kan de gemeente dan, nadat de wet is aangenomen, starten met deze ruimere toewijzing aan eigen inwoners?

5. Bent u bereid tijdig in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om deze toewijzing aan eigen inwoners t.z.t. toe te passen op de komende nieuwbouwprojecten?

Advertentie