-->
8.5 C
New York
woensdag 5 oktober 2022

PvdA/GroenLinks Zuidplas wil stijgende financiële nood op raadsagenda

De gemeenteraadsfractie van de PvdA/Groenlinks in Zuidplas wil de stijgende financiële nood onder inwoners met een laag- en middeninkomen en problemen bij ondernemers in Zuidplas op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 27 september a.s. Dit verzoek heeft fractievoorzitter Denise Leliënhof ingediend met de onderstaande onderbouwing.

We leven in een vreemde wereld. We zien tal van vakantiegangers in de rij staan bij onze nationale luchthaven om op vakantie te kunnen gaan. Zeker na de jaren van Corona is dit te begrijpen, maar tegelijkertijd horen we de verhalen van inwoners in Zuidplas dat zij niet rond kunnen komen. Dat ze geen geld hebben voor de energierekening of om eten te kopen. Het zou je maar overkomen.

De oorlog in Europa en de daarmee samenhangende stijging van energie- en grondstoffenprijzen hebben voor onvoorstelbare prijsverhogingen voor elektriciteit, gas en voedingsmiddelen gezorgd. De prijsstijgingen zijn zo groot en gaan zo snel dat inwoners en ondernemers zich moeilijk erop in kunnen stellen. De lasten van inwoners stijgen terwijl de inkomens niet meestijgen. Veel inwoners zijn hierdoor onzeker en soms zelfs radeloos. De landelijke overheid geeft geen duidelijkheid voor 2022.

Als gemeente kunnen wij weinig. Er zijn natuurlijk de middelen voor de verhoging van de energietoeslag die we doorgeven aan de inwoners die daar recht op hebben. Het bedrag is echter gering gezien de stijging van de energieprijzen. Als gemeente kunnen we ervoor zorgen dat de (gemeentelijke) lasten voor lagere- en middengroepen niet stijgen. Is het college dit van plan voor de begroting van 2023?

Wij vragen ons bovendien af of er signalen zijn bij onze ambtenaren dat inwoners hun afspraken met de schuldsanering niet kunnen nakomen. Wij kunnen ons voorstellen dat het aflossen van schulden lastig is als eten kopen al een probleem is. Vernemen wij van basisscholen dat er kinderen op school komen zonder dat zij een ontbijt hebben gehad?

Als gemeente steunen wij tal van organisaties zoals: Leergeld; Sportfonds; Cultuurfonds; de Boodschappenkast; de voedselbank? Wij vernemen van deze organisaties dat de aanvragen om steun stijgen. Op welke wijze wordt het contact onderhouden met deze organisaties en op welke wijze worden de extra aanvragen gefaciliteerd door de gemeente?

Niet alleen inwoners ervaren de oplopende prijzen van energie maar ook onze verenigingen. Op welke wijze kunnen de zwembaden, de gymnastiekhallen en andere locaties blijvend worden verwarmd? Op welke wijze kan de gemeente hierin helpen? Kunnen wij deze organisaties en het verenigingsleven in brede zin ondersteunen en mogen wij van het college op korte termijn voorstellen hierover verwachten?

Tot slot vernemen wij bij ondernemers, zoals bij verschillende tuinkasondernemers, bij productiebedrijven en bij winkeliers een afnemende omzet vanwege oplopende kosten. Op welke wijze is het overleg met ondernemers georganiseerd en op welke wijze kan het college deze ondernemers ondersteunen?

Als fractie van de PvdA/GroenLinks verwachten wij niet dat het college alles kan oplossen. Maar het college kan wel keuzes maken die ervoor zorgen dat iedereen binnen onze gemeente ziet dat wij aandacht hebben voor allen die getroffen worden en dat wij op onderdelen te hulp schieten.

Advertentie