8.5 C
New York
zondag 1 oktober 2023

‘Met het taalpact heb je goud in handen!’

Dinsdag 13 september organiseerde het Taalhuis van de Bibliotheek De Groene Venen een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst. De netwerkpartners van de drie gemeenten werden bij elkaar gebracht voor een zeer vruchtbare middag. Zo werd onder andere ook de missie van het taalpact ondertekend. Wil je meer weten over het onderwerp laaggeletterdheid? Neem dan contact op via taalhuis@bibliotheekdegroenevenen.nl. Je kan natuurlijk ook altijd even binnenlopen bij de Bibliotheek in jouw woonplaats.

‘Laaggeletterdheid krijg je alleen maar in beeld als je met je partners in gesprek bent,’ begint Arjanne, Taalhuiscoördinator en organisator van de bijeenkomst. Dat je met elkaar verder komt, bleek al snel na de lezing van gastspreker Maurice de Greef, verbonden aan de Vrije Universiteit van Brussel. ‘Iedereen wil genieten van het dagelijks leven, je wil voldoende financiën hebben, een leuke baan, een goede band met je kinderen, je wil de juiste zorg voor handen hebben en ga zo maar door. Als je de basisvaardigheden niet beheerst, worden al deze facetten lastig. Neem bijvoorbeeld het digitale patiëntendossier. Als medicijnen daar niet goed worden ingevuld of verkeerd worden geïnterpreteerd, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Volgens mij is het zo dat als je zorgt dat je de basisvaardigheden beheerst, dat je de taal wél kunt gebruiken en alles in het dagelijks leven kunt ontcijferen, dat je dan echt goud in handen hebt.’

Dat er genoeg werk aan de winkel was, bleek uit de groepsessies die volgden op de lezing van Maurice. Er zijn concrete plannen gemaakt en het taalpact is door alle aanwezigen ondertekend. ‘Investeren in taal lijkt een heel simpel dingetje, maar bij de mensen waar het om gaat, doet het ontzettend veel. Als u op welke manier dan ook een steentje bijdraagt aan de problematiek rondom laaggeletterdheid is dat fantastisch.’

Het taalpact is de start van een vruchtbare samenwerking tussen diverse werkvelden om laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen. Wil jij op welke manier dan ook je steentje hieraan bijdragen? Neem dan contact op via taalhuis@bibliotheekdegroenevenen.nl of kom langs bij de Bibliotheek in jouw woonplaats. De foto’s bij dit bericht zijn gemaakt door BP Photography.

Advertentie