8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Bewoners balen van overlast in Westeindeflat Moordrecht

Een aantal bewoners van de Westeindeflat in Moordrecht balen van de overlast die door enkele huurders worden veroorzaakt. Snoeihard Frank Zappa uren lang snoeihard aan midden in de nacht of getrap tegen deuren door overlast gevende buren begint tegenwoordig normaal te worden voor de bewoners. Vaak moet de politie dan aan de deur komen om het probleem op te lossen. Diverse bewoners geven aan dat het lijkt alsof de nieuwe huurders vaak een rugzakje hebben. Sommige willen dan ook niets anders dan snel verhuizen.

Bij de verhuurder, Mozaïek wonen is men bekend met de klachten. De woordvoerder laat aan Gouwe IJssel Nieuws desgevraagd weten: “Mozaïek Wonen is bekend met deze overlastmeldingen. We vinden het heel vervelend voor de bewoners van de Westeindeflat dat ze deze overlast moeten meemaken. We vinden het belangrijk dat huurders prettig wonen“.

Gouwe IJssel Nieuws vroeg welke acties van de woningbouw er zijn om deze problemen op te lossen? : “We gaan in gesprek met de veroorzaker van de overlast en spreken hem of haar aan op het gedrag. Vervolgens passen we per situatie maatwerk toe om herhaling te voorkomen. Maatwerk omdat de situaties sterk uiteenlopen. Hierbij werken we nauw samen met partners in de wijk zoals politie, GGD (meldpunt zorg en overlast) en andere hulpverlenende instanties (o.a. stichting ZO!). Goede begeleiding is daarbij belangrijk“.

Volgens Mozaïek is er weinig te zeggen over een boven gemiddeld aantal mensen met een rugzakje in de flat : “We kunnen moeilijk iets zeggen over een gemiddelde. Wel zien woningcorporaties landelijk gezien dat er een toename is van huurders met verward gedrag (o.a. mensen met een psychiatrische achtergrond) die overlast veroorzaken. Wat zeker niet wil zeggen dat alleen huurders met verward gedrag overlast veroorzaken of dat huurders met verward gedrag altijd overlast veroorzaken“.

Mozaïek wonen vraagt bewoners in ieder geval alle overlast te blijven melden op de website of telefonisch. Hiermee kan de woningbouwcorperatie namelijk aan de slag samen met de eerder genoemde partners.

Naast de overlast van bewoners is de locatie van de flat ook een hotspot voor overlast door afvaldumpingen bleek uit de antwoorden van het College van B&W op vragen van de SP in de gemeenteraad.

Advertentie